Jyväskylä-lehti

Valmiita vastauksia ei ole

Kuva: Anne Meriluoto mittaa paljonko virtaa irtoaa greippiparistosta, apuna opettaja Irma Aroluoma (oik). Kuva: Ilkka Pietarinen.

Mielenkiintoiset tiedekokeet elävöittävät luonnontieteen opetusta

Matemaattiset aineetko tylsiä? Tällaiset mielikuvat karisevat nopeasti, kun Cygnaeus-lukion lehtori Irma Aroluoma näyttää, miten yhtälön ratkaisua voidaan havainnollistaa värikkäillä pahvikorteilla.

Kovin puuduttavaa puuhaa ei liene ollut sekään, kun oppilaat levittivät aulaan kokonaisten vessapaperirullien paperit, jotta saisivat selville paperin määrän.

Kokeellisuutta ja havainnollisuutta luonontieteiden ja matematiikan opiskeluun niin Cygnaeus-lukioon kuin moneen muuhunkin kouluun on tuonut opetushallituksen vuonna 1996 käynnistämä Luma-hanke. Valtakunnallisen Luma-hankkeen tavoitteena on kehittää luonnontieteiden ja matematiikan opetusta kansainväliselle tasolle ja herättää erityisesti tyttöjen kiinnostusta aineita kohtaan.

Hyysätä ei tarvitse

Cygnaeus-lukion sähkökemian kurssilla 31 valkotakkisen opiskelijan joukossa hyörii 15 tyttöä. Jenni Hirvonen sanoo valinneensa kurssin, koska huomasi, että kemia, josta hän ei yläasteella pitänyt yhtään, olikin lukiossa yllättävän mukavaa.
– Erilaisten kokeiden tekeminen on kivaa, Jenni sanoo.

Opiskelijat tekevät kokeitaan värillisten liuosten ja metallikappaleiden kanssa tottuneesti. Ryhmistä kuuluu pohdintaa: mistä sinne olisi vetyä tempautunut, miten siitä voi kaasua tulla...?

Irma Aroluoma kiertelee luokassa ja kannustaa: "hyvin päätelty" tai "hyvä, että osasitte epäillä". Valmiita vastauksia häneltä ei kuitenkaan heru eikä hän neuvo kädestä pitäen. Oppilaita se miellyttää.
– Irma ei hyysää, pitää itse miettiä. Mutta itse tekemällä oppii, toteaa Jenni Hirvonen. Henri Korppi-Tommola on samaa mieltä.
– Menisi aivottomaksi, jos saisi opettajalta vastauksia.

Havaittavissa oppimisen iloa

– Eivät nämä oppilaat enää tyytyisi kuuntelemaan luennoimistani, toteaa Irma Aroluoma puolestaan tyytyväisenä.

Hän kertoo, että ennen opettaja saattoi näyttää jollain hienolla vempaimella demonstraation, johon teoria sitten yhdistyi oppilaan päässä hyvin tai huonosti, yleensä hyvin huonosti. Nyt oppilaat tutkivat ilmiöitä itse, harjoittelevat havainnointia ja omiin aisteihin luottamista. Kun kunnon opettaja ennen huolehti opettamisestaan, hän huolehtii nyt oppilaiden oppimisesta.

Lukiolaisilla on mahdollisuus huolehtia myös toisten oppimisesta. Yhden kurssin voi nimittäin suorittaa suunnittelemalla ja pitämällä kuudennen luokan oppilaille tiedetyöpajan. Kun matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden sanotaan olevan itsetuntolaji, luulisi tällaisen kurssin jos minkä kohentavan mukavasti opiskelijan itsetuntoa ja uskoa itseensä luonnontieteiden osaajana.

Määrällisiä tuloksia tänä vuonna päättyvän Luma-hankkeen vaikutuksista voidaan odottaa vasta muutaman vuoden kuluttua. Laadullisia muutoksia voidaan jo nyt kuitenkin havaita: opetusmenetelmät ovat uudistuneet ja ilmassa on oppimisen iloa. Niin kuin opettajat Irma Aroluoman haastattelututkimuksessa toteavat: "Tunnilla ei tympäse!"

Kuva: Seija Suokas (vas.), Noora Ollikainen ja opettaja Irma Aroluoma kemian tunnilla.

--------------

Mikä ihmeen LUMA?

Matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen kansainväliselle tasolle

LUMA on opetusministeriön ja opetushallituksen koordinoima valtakunnallinen kehittämisohjelma, jonka tarkoituksena on nostaa suomalaisten matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen kansainväliselle tasolle. Luonnontieteisiin luetaan fysiikka, kemia, biologia ja luonnonmaantiede.

Opetushallituksen Luma-talkoissa ahkeroi 78 kuntaa ja niiden alueilla yhteensä 271 oppilaitosta. Peruskoulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset ovat yhteistyössä sekä keskenään että alueensa muiden oppilaitosten ja elinkeinoelämän kanssa.

Jyväskylässä Luma-hankkeen pilottikouluina toimivat Keltinmäen ja Kilpisen koulut, Cygnaeus-lukio, Normaalikoulu, Huhtarinteen erityiskoulu, Jyväskylän tekninen ammattioppilaitos sekä Jyväskylän palvelualojen oppilaitos. Pilottipäiväkoteja ovat Neulaskankaan ja Gummeruksenkadun päiväkoti.

Kuva: Seija Suokas (vas.), Noora Ollikainen ja opettaja Irma Aroluoma kemian tunnilla.


Merja Larkkonen

Tämä juttu on julkaistu Jyväskylä-tiedotuslehdessä 6.11.2002.