KIRKKOPUISTO

Jyväskylä syntyi vuonna 1837, jolloin keisari Nikolai I vahvisti kaupungin perustamiskirjan. Jyväskylän ensimmäisessä asemakaavassa oli ainoastaan yksi aukio, kaupungin keskellä sijainnut tori (nykyinen kirkkopuisto). Torilta aukesi esteetön näköala Jyväsjärvelle ja Harjulle. Vuonna 1850 torin laidoilla ei ollut vielä juurikaan rakennuksia ja järvenpuoleisella sivullakin olivat vain markkinakojut. Vuoteen 1890 mennessä oli kahta tonttia lukuun ottamatta joka tontilla rakennus tai rakennuksia toria vastaan.

Jyväskylän kaupungissa vanha kappelikirkko sijaitsi nykyisessä Cygnaeuksen puistossa. Kun kirkko 1800-luvun puolivälin jälkeen kävi ahtaaksi ja huonokuntoiseksi alkoi herätä keskustelua uuden kirkon rakentamisesta. Tällöin katseet kääntyivät torille, joka oli jo asemakaavassa merkitty uuden kirkon paikaksi.

Pitkän ja sitkeän riidan jälkeen uusi tiilinen kirkko rakennettiin v. 1880 keskelle toria. Samalla alettiin suunnitella puistoa kirkon ympärille. Lukuisten suunnitelmien joukosta toteutettiin lopulta hieman muunneltuna inspektori Niklanderin ns. perussuunnitelma.

Muutosten myötä keskusaukion luonne muuttui huomattavasti. Aukiota hallinnut torielämä sai rinnalleen julkisen rakennuksen, joka sekä kokonsa että sijaintinsa puolesta hallitsi paitsi toria, myös koko kaupunkia. Tori ei enää ollut pelkkä rakennusten ympäröimä avoin hiekkakenttä, joka rajoittui ympäröiviin rakennuksiin ja aitoihin.

Seuraavan vuosikymmenen lopussa oli kirkon ympärille istutettu puusto jo niin tiheää, että sitä oli pakko harventaa. 1900-luvun alussa istutettiin Kauppakadun varteen kaksi puuriviä ja kirkon ja Kauppakadun välinen alue muutettiin puistoksi nurmikkoineen, käytävineen ja puineen.

Vuosikymmenten kuluessa puisto on kasvanut ja tihentynyt omaksi kaupunkirakenteelliseksi elementikseen. Vuonna 1998 Jyväskylän kaupungin tekninen palvelukeskus järjesti Suomen maisema-arkkitehtiliiton kanssa ideatason suunnittelukilpailun Kirkkopuiston peruskorjaamiseksi. Kilpailulla haettiin uusia ideoita, jotka ottaisivat huomioon puiston ajallisen perspektiivin ja historiallisen kerroksellisuuden. Kilpailun voitti Esa Kankaan ja Johanna Vuorisen ehdotus "Chiaroscuro". Puiston rakentaminen on aloitettiin kesällä 2000 ja se valmistui 2003.

Kirkkopuiston asema Jyväskylän kaupungissa on yhä keskeinen. Alue on muuttunut maakunnan keskeisestä kauppapaikasta rauhalliseksi puistoksi, asukkaiden olohuoneeksi.

Kirkkopuisto
Jyvasjarvi
Mattilanniemi
Harju
Tourujoki