MITÄ ON TAIDEGRAFIIKKA ? GRAFIIKKA JA VALOKUVAKESKUS RATAMO

TAIDEGRAFIIKKA ON

Taidegrafiikka on yhteisnimitys kaikille niille kuvantekemisen tekniikoille, joissa kuva valmistetaan painamalla eli vedostamalla laatalta, johon se on eri tavoin piirretty, kaiverrettu, syövytetty, maalattu tai valotettu. Grafiikan juuret ovat Kiinassa ja Japanissa. Länsimaisen taidegrafiikan katsotaan syntyneen keskiajalla, jolloin sitä käytettiin lähinnä uskonnollisten tekstien kuvitukseen.

Grafiikan tekniikat jaetaan neljään ryhmään:

Syväpainomenetelmissä (etsaus eli viivasyövytys, kuivaneula, mezzotinto, akvatinta, carborundum jne.) kuva on syvennyksinä laatan (yleensä kuparia) pinnassa.

Kohopainomenetelmissä (puupiirros, puukaiverrus, linopiirros jne.) kuva puolestaan on puu- tai linoleumlaatasta koholla.

Laakapainomenetelmissä (kivipiirros eli litografia, lito-offset, offset) kuva on samassa tasossa kivilaatan tai offsetpellin kanssa.

Silkkipainomenetelmissä eli serigrafiassa kuva syntyy ohuen seulakankaan läpi, josta on peitetty värittömiksi halutut osat.

VEDOSMERKINTÖJÄ

T.p.l'a (Tirée par l'artiste)
tarkoittaa sitä, että vedokset ovat taiteilijan itsensä painamia.

Sarjamerkintä
esim. 5/20 kertoo sarjaan kuuluvien vedosten lukumäärän. Vasemmalla oleva juokseva numero ilmoittaa kyseessä olevan vedoksen numeron sarjassa.

Työvedos tai T.v. (Épreuve d'état)
otetaan keskeneräisestä laatasta esim. syövytysten tarkistamiseksi.

Koevedos tai K.v. (Épreuve d'essai)
otetaan valmiista laatasta etsittäessä sopivaa väriä, paperia jne.

Taiteilijavedos tai Tait.ved.
(Épreuve d'artiste, EA tai Artist's Proof, AP)

tarkoittaa sarjan ulkopuolisia vedoksia (yleensä viisi), joita taiteilija voi ottaa omaan käyttöönsä.

H.C. (Hors commerce)
ovat erikoisvedoksia, jotka eivät ole myytävänä.Teksti: Jukka Partanen
INDEX

MITÄ ON TAIDEGRAFIIKKA ?
 Taidegrafiikka on
 Grafiikan tekniikat jaetaan neljään ryhmään
 Vedosmerkintöjä

SYVÄPAINOMENETELMIÄ
 Viivasyövytys
 Akvatinta
 Pehmeäpohja
 Kuivaneula
 Mezzotinto
 Kuparikaiverrus
 Carborundum
 Fotopolymeeri eli polymeerigravyyri

KOHOPAINOMENETELMIÄ
 Puupiirros
 Linopiirros
 Puukaiverrus

LAAKAPAINOMENETELMIÄ
 Kivipiirros
 Lito-offset

SILKKIPAINOMENETELMIÄ
 Silkkipaino eli serigrafia