Taiteilijat

Hans Brückner (1847–1949)
Graafikko, mainosgraafikko, maalari, valokuvaaja
Teos

Hans Brückner oli syntyjään saksalainen. Hän muutti Suomeen 1920-luvun puolivälissä ja solmi täällä avioliiton. Taidegrafiikkaa hän oli opiskellut jo kotimaassaan; siellä opittu laakapainotekniikka oli tärkeä perusta hänen taiteelleen, sillä hän käytti grafiikan menetelmistä ainoastaan kivipiirrosta. Suomessa kivipiirros oli vielä siihen aikaan melko harvinainen menetelmä, hänen lisäkseen vain reilut puolenkymmentä graafikkoa käytti sitä.

Varsinaiselta ammatiltaan Hans Brückner oli mainosgraafikko; taidegrafiikkaa hän teki lähinnä omaksi ilokseen ja vapaa-ajan harrastuksenaan. Elantonsa hän ansaitsi ensin Erva-Latvalan mainostoimistossa ja 1930-luvun alusta lähtien Frenckellin taideosaston päällikkönä.

Grafiikan ohella Hans Brückner harrasti myös maalausta ja valokuvausta. Hän oli yksi viidestä kokeilevaa valokuvausta harjoittaneen ABISS-ryhmän jäsenestä. Heidän mukaansa valokuvan ei pidä jäljitellä kuvataidetta, vaan nostaa keskeisiksi aiheiksi modernin maailman ilmiöitä. Keskeisiä aiheita olivatkin kaupunki, koneet ja liike. Niitä tuli korostaa yksityiskohdin, yllättävin kuvakulmin, varjoin ja valoin. Ryhmä on yhdistetty saksalaiseen uusasiallisuuteen ja moderniin saksalaiseen valokuvaukseen. Brückner ei ollutkaan ABISS-ryhmän jäsenistä ainoa, jolla oli yhteyksiä Saksaan, vaan itse asiassa jokaisella jäsenellä oli sinne omat yhteytensä.

Myös grafiikassaan taiteilija otti vaikutteita monista vuosisadan alun Saksassa esillä olleista suuntauksista, ABISS-ryhmän yhteydessä mainittu uusasiallisuus on usein nostettu esille yhtenä tärkeimmistä virikkeen antajista. Kaikkiaan Hans Brückner oli kiinnostunut nimenomaan modernista taiteesta ja modernin maailman kuvaamisesta.
Vaikka taidegrafiikka oli Hans Brücknerille lähinnä harrastus, hän osallistui koko Suomessa olonsa ajan aktiivisesti grafiikan yhteisnäyttelyihin sekä kotimaassa että ulkomailla. Kaikkiaan hänen töitään oli niissä esillä 29 kertaa; vain Kööpenhaminan 1937 ja Lontoon 1938 katselmukset jäivät väliin. Lisäksi hän otti osaa muun muassa 1935–1936 Saksassa kiertäneeseen suomalaisen grafiikan katselmukseen.

Suomen Taidegraafikot ry:n kokoelmassa häneltä on kolme kivipiirrosta: näyttelyssä esillä oleva Ilves sekä sen lisäksi Pää ja Uiskolan talo, kaikki vuodelta 1935.Lähteet:

Anttonen, Erkki
Taidegrafiikka 1895–1950
Teoksessa Suomen taide 5. 1990.

Anttonen, Erkki,
Kansallista vai modernia. Taidegrafiikka osana 1930-luvun taidejärjestelmää.
Kuvataiteen keskusarkisto. Valtion taidemuseo, Helsinki 2006.

Venny. Kultakauden kolmiodraama.
http://yle.fi/venny/otsikoissa2b.htmJyväskylän taidemuseon Holvi - Kauppakatu 23 - 40101 Jyväskylä - puh. (014) 266 4391 - taidemuseo[at]jkl.fi