Jyväskylän taidemuseo
S E M I N A A R I
| seminaariohjelma | hakemisto | pääsivu |

m e d i a t a i d e
seminaari Jyväskylässä to 20.11.2008


Mediataide on tällä hetkellä suomalaisen nykytaiteen kansainvälisesti näkyvin osa-alue. Käsitteenä mediataide on muuttuva ja hankalasti määriteltävä. Yleensä siihen sisällytetään videonauhateokset, ääni- ja valoteokset, multimedia- ja multivisioteokset, verkkotaide, kokeelliset elokuvat ja mobiilielokuvat, interaktiiviset teokset, virtuaalitodellisuus, ohjelmistotaide, uusmediataide sekä mediaperformanssit ja -installaatiot.

Nykyinen digitaalinen media sisältää laajan joukon erilaisia viestinnän, ilmaisun ja vuorovaikutuksen tapoja. Siinä missä perinteisessä yksilötaiteessa luovuus kohoaa yksilön omasta pohdinnasta tai taiteilija-kriitikko-galleria -vuorovaikutuksesta, mediataiteessa usein medialaboratoriot, tuotantotiimit ja verkostot muodostavat toiminnan perustan. Tuotantojen haastavuutta lisää median uusiutuva luonne - ohjelmistot, käyttöjärjestelmät, laitteet ja niiden hallintaan tarvittavat taidot sekä kumppanuudet. Uutta ilmaisua ei voi lähestyä ainoastaan kuvataiteen, valokuvan, elokuvan, viestinnän tai teknologian kautta vaan on huomioitava ne kaikki. Mediataide on välivyöhykkeellä, missä vakiintuneet ja kokeelliset muodot, tiedon tuottaja ja kuluttaja, sisältö ja muoto asemoidaan uudelleen.


 • Minna Tarkka

  Mediatutkija, tuottaja, mediataiteen kriitikko Minna Tarkka on mediakulttuurikeskus m-cultin toiminnanjohtaja. m-cult perustettiin vuonna 2000 välittäjä- ja verkosto-organisaatioksi, joka tuo yhteen tuotannon ja tutkimuksen sekä eri yhteiskuntasektorien toimijoita. Toiminnan painopisteinä ovat olleet kaupunki- ja yhteisömedia, osallistuva media, kotimaisen ja kansainvälisen osaamisen yhdistäminen sekä digitaalisen median uudet muodot. Hän on kirjoittanut artikkeleita, kirjoja ja selvityksiä mediakulttuurista, mediataiteesta ja teknologiasta sekä toimittanut alan teoksia. Minna Tarkka on ollut luomassa mediakulttuurin organisaatioita Suomeen, kuten perustamassa Muu ry:tä ja AV-arkkia. Vuosina 1996-2001 hän toimi professorina Taideteollisen korkeakoulun Medialaboratoriossa.

 • Leevi Haapala

  Nykytaiteen tutkija, kirjoittaja ja kuraattori Leevi Haapala on Nykytaiteen museo Kiasman amanuenssi, joka on ollut tekemässä vaihtuvia näyttelyitä sekä kokoelmaripustuksia. Hän tekee väitöskirjaa nykytaiteesta Helsingin yliopistoon aiheenaan psykologinen kauhu installaatioissa ja liikkuvan kuvan teoksissa.

 • Niina Simanainen

  Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen amanuenssi, YTM Niina Simanainen on 2000-luvulla tutkinut uusien teknologioiden ja uusien taidemuotojen myötä tapahtuvaa taiteilijuuden muutosta. Uuden mediataiteen, erityisesti verkkotaiteen parissa työskentelevien taiteilijoiden haastattelut muodostavat tutkimuksen pääaineiston.

 • Erkki Sevänen

  Joensuun yliopiston kirjallisuuden professori FT, YTT Erkki Seväsen erikoisalueita ovat taiteensosiologia, taidejärjestelmät sekä taiteen asema nyky-yhteiskunnassa. Toukokuussa 2008 tarkastetussa sosiologian alan väitöskirjassaan hän käsittelee keinoja, joilla voidaan jäsentää taiteen ja sen osajärjestelmien asemaa nykymaailmassa – taiteen suhdetta kaupallisuuteen, mainontaan, viihteeseen ja arkielämään. Hänen mukaansa nykytaide yhdistelee itseensä viihdettä ja filosofiaa, mediaa ja tiedettä sekä parjattua bisnestä. Mutta taidemaailmasta löytyy kaupallistumiselle myös vastavoimia. Erkki Sevänen on kirjoittanut artikkeleita ja kirjoja taiteensosiologiasta, kirjallisuussosiologiasta ja kulttuurintutkimuksesta sekä taiteesta instituutiona.

 • Jari Haanperä ja Mirka Flander

  Helsinkiläinen mediataiteilija ja ohjaaja Jari Haanperä on kiinnostunut mekaanisista, analogisista ja digitaalisista tekniikoista. Hän hyödyntää 1900-luvun romanttis-mystistä teknologiaa siinä missä tämän ajan uusia teknologisia ilmiöitäkin. Töissään Haanperä haluaa demystifioida tekniikkaa – arkipäiväisinkin asia tai esine voi tuottaa lumovoimaisia ilmiöitä ja tapahtumia. Haanperä yhdistää esielokuvallisia ja muita low-tech -keinoja sähkövaloon, akustis-elektronisiin ja digitaalisiin ääniin, moottoroituihin liikkeisiin, optiikkaan ja esineisiin.

  Haanperän töitä on ollut esillä näyttelyissä sekä taide- ja elokuvafestivaaleilla Euroopan lisäksi Aasiassa, Etelä-Amerikassa ja Yhdysvalloissa. Jyväskylän taidemuseossa on esillä 20.9.-23.11.2008 Haanperän Keinovalokytkentöjä-näyttely, jossa on esillä valo- ja ääni-installaatioita, videoita, videoinstallaatioita ja valokuvia. Teosten lähtökohtana on kuva, valo, liike ja ääni, mutta myös tyhjyys, pimeys, tauko ja hiljaisuus. Valo on Jyväskylässä -tapahtumaan Haanperä toteuttaa Hissivalo-nimisen ulkoteoksen.

  Mirka Flander on toiminut useissa kulttuurialan tehtävissä. Viimeiset kymmenen vuotta hän on keskittynyt Jari Haanperän tuotantoon. Hän toimii koordinaattorina näyttelyissä, festivaaliesiintymisissä ja sosiaalisissa taideprojekteissa sekä tuottaa Haanperän lyhytelokuvat ja videot.

 • Päivi Hintsanen

  Päivi Hintsanen on jyväskyläläinen mediataiteilija ja webdesigner, joka perusti vuonna 1997 toimintansa aloittaneen Suomen ensimmäisen kaikille avoimen nettitaidegallerian Henkevän Silakan (www.webgalleria.net). Nettigallerian toimintaa rahoittaa Keski-Suomen taidetoimikunta. Päivi on myös vuonna 2005 toimintansa aloittaneen Live Herring -työryhmän jäsen (www.liveherring.org). Työryhmä järjestää samannimisiä uusmediataidetapahtumia ja -työpajoja sekä tukee uutta mediaa ja taidetta yhdistävien tuotantojen tekemistä. Päivi Hintsasen teoksia on ollut esillä useissa näyttelyissä sekä kotimaassa että eri puolilla maailmaa.

  Live Herring ’08 -mediataidenäyttely on esillä Jyväskylän taidemuseon Holvin galleriassa 29.10.-23.11.2008. Näyttely keskittyy uusmediataiteeseen - esillä on verkkotaidetta ja interaktiivisia teoksia. Näyttely jalkautuu myös ulos museosta.