GALLERIA HARMONIA

suomi

Emma Lappalainen : Muuttuva tekijä

4.11. - 28.11.2010
Vierauden tunteeni, jota täällä uudessa ympäristössä olen tuntenut, on tuonut työskentelyyni mukaan neulanreikävalokuvauksen. Sopeutan itseäni tuntemattomaan kuvaamisen ja synty-vien kuvien avulla, kokien tarvitsevani kuvan, tämän käsin kosketeltavan todisteen olemas-saolosta, sillä usein elämän totunnaiset itsestään selvyydet voivat lumota mielen niin, että ne alkavat muistuttamaan unennäkemistä, josta en haluaisi herätä. Olen havainnut kertovani kuvillani myös universaalisemmalla tasolla ihmiskunnan tarpeesta sopeuttaa lajiaan kuluvaan aikaan ja tästä jatkuvasta työstä on muotoutunut grafiikan vedoksista koostuva kertomus ai-kamme ilmiöistä myös yleisemmällä tasolla.

Sisäisen ajan olemus kiehtoo mieltäni, sillä tiedostan oman aikani täällä olevan rajallinen. kehämäisen ajan kulku, joka palatessaan takaisin antaa myös inhimillisen mahdollisuuden menneen tiedostamiseen. Kutsun tätä jatkuvan muutoksen ja uusiutumisen tilaa muuttuvaksi tekijäksi, sen olemuksen ollessa ymmärrykseni ulottumattomissa. Tästä esimerkkinä olisi oma kehomme, jossa kokonaisuus toimii täydellisesti viritettynä tietyssä rytmissä kaikkien pienimpienkin osiensa kanssa. Tiettävästi tiede ei ole vielä kyennyt ratkaisemaan tätä elin-voiman mysteeriä, mikä pitää elävän sisäisen liikkeen tasapainoisessa vuorovaikutuksessa ulkoiseen nähden, ajatellen myös ihmistä ja maailmankaikkeutta.

Intentiona kaikille alussa oleville sanoille ja vielä tekemättömille teoille on antaumus, jonka kautta voin katsoa rakastuneen sokein silmin olemassa olevaa. Mustanpuhuvia töitäni värit-tää nämä eri tunnelmissa koetut tunteiden kirjot, joiden tuntemisessa ihmisellä on rajattomat mahdollisuudet ja hengen vapaa lento. Edelleen kuitenkin mysteerinä säilyen, mikä meitä kuljettaa ja onko mahdollista vangita edes pieni häivähdys tästä kuvaan.

Emma Lappalainen


Näyttelyä tukee Taiteen keskustoimikunta

http://www3.jkl.fi/taidemuseo/grafiikkakeskus/ours/emma/s/works.htm