JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus
img

Tiivistelmä
Johdanto
Strategian tavoite ja tausta
Hyvä ikääntyminen
Toimintakyky
  Fyysinen toimintakyky
  Liikunta, kuntoutus
  Ravitsemustietämys
  Psykososiaalinen   toimintakyky
  Opiskelu ja kulttuuri
  Järjestö-, vapaaehtois-,   hengellinen toiminta
  Mielenterveys
Asuin- ja elinympäristö
Tarpeenmukaiset palvelut
  Arkipalvelut
  Kotihoito
  Omaishoidon   mahdollistuminen
  Päiväkeskustoiminnan   porrastaminen
    - Seniorikeskus

  Palveluasuminen
  Laitoshoito
Henkilöstö
Yhteistyö ja tiedottaminen
Ensisijaiset strategiset linjaukset
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Jyväskylän kaupunki

img
  TOIMINTAKYKY

 • Mielenterveys
 • Ikääntyvien ihmisten mielenterveyttä heikentävät yleisimmin yksinäisyys ja fyysisen heikentymisen aiheuttama avuttomuuden tunne. Vanhuuden ikäkausi tuo mukanaan luopumista; niin omista kyvyistä kuin läheisistä puolison, omaisten tai ystävien kuollessa. Ikääntyvien ihmisten mielenterveyden ongelmat jäävät usein havaitsematta tai niitä pidetään ikään vääjäämättömästi kuuluvina vaivoina. Niiden riittävän varhainen havaitseminen, ennaltaehkäisy ja ikääntyvän ihmisen omien psyykkisten voimavarojen tukeminen lisäävät kuitenkin mahdollisuuksia ratkaista mielenterveyden ongelmia. Mielenterveyden ongelmia ratkaisemalla edistetään myös ikääntyvien elämänlaatua.

  Mielenterveys on paljon laajempi kokonaisuus kuin pelkästään psyykkiset häiriöt tai niiden puuttuminen. Siihen vaikuttavat pitkälti arkielämän vuorovaikutussuhteet. Erityisesti päivittäisessä lähityössä ikääntyvien ihmisten mielenterveyttä on hyödyllistä tarkastella heidän lähipiirinsä; perheen, suvun tai muunkin verkoston näkökulmasta.

  Ikääntyvien mielenterveyspotilaiden laadukas hoito vaatii omat riittävät resurssinsa ja työmenetelmänsä.

  Perusterveydenhuollon tehtävät määritellään tarkemmin. Aluepsykiatrian ja vanhuspsykiatrian palveluiden saatavuus turvataan. Huolehditaan konsultaatiotoiminnasta ja täydennyskoulutuksesta sekä sovitaan eri toimijoiden välisestä joustavasta työnjaosta.

  Henkistä väkivaltaa on vaikeampi havaita kuin fyysistä. Henkinen väkivalta pitää sisällään uhkailua, pelon vallassa pitämistä, kiristystä, ja mustasukkaisuudesta johtuvaa rajoittamista. Näistä vaietuista asioista jaetaan tietoa esimerkiksi päiväkeskuksissa. Vanhemman ihmisen palveluoppaassa tulisi olla myös tietopaketti henkisen tai fyysisen väkivallan kohteeksi joutuneille.

  Varmistetaan vastaaminen dementoituvien ikäihmisten määrän lisääntymisen aiheuttamaan henkilökunnan sekä omaisten psyykkisen tuen tarpeeseen.

   

   

   

   

   

   

    Sivun alkuun

  Tämä teksti on täyteteksti, joka ei näy sivulla näytössä, sen tarkoituksena on poistaa sivuttainen huojunta niiltä sivulta missä tässä lohkossa ei ole tekstiä ja yhtenäistää niiden sivujen kanssa, joissa on tekstiä tällä kohtaa.

   


  Sivu päivitetty 10.10.2002