Pöytäkirja 02.12.2013 16.00 sisällysluettelo

Takaisin   Kokouksiin
             Kansilehdet
145   Laillisuus ja päätösvaltaisuus
146   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
147   Vuoden 2014 talousarvio sekä taloussuunnitelma vuosille 2014-2016
148   Jyväskylän kaupungin Jyväskylän Energia Oy:lle myöntämän heikomman etuoikeuden omaavan lainan muuttaminen sijoitukseksi yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
149   Riitta Tynjän (SKP) ym. valtuustoaloite aktiivipassin käyttöönotosta
150   Anna-Leena Sahindalin (SDP) ym. aloite liikuntapaikkamaksujen alentamisesta maan keskiarvoa vastaavaksi
151   Perussuomalaisten valtuustoryhmän ym. aloite Huhtasuon kylätoimiston toiminnan ja talouden tukemiseksi
152   Vihreiden valtuustoryhmän ym. aloite Tourujoen uuden uoman toteuttamisesta mahdollisimman pian
153   Kiinteistötoimitusmaksutaksan määrääminen
154   Eron myöntäminen Kirsti Leskiselle keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä
155   Eron myöntäminen Tiina Laitalalle kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäsenen tehtävästä
156   Kauko Tuupaisen (PS) ym. valtuustoaloite uudenvuoden juhlatilaisuuden alkamisajankohdan muuttamisesta
             Muutoksenhakuohjeet
Takaisin   Kokouksiin


KuntaToimisto, Triplan Oy