Kestävän liikenteen mallikaupunki Jyväskylän kaupunki

taustaa - tavoitteet

Uutta 30.8.2005

Lisätty Jyväskylä - kestävän liikenteen mallikuntatoiminta 2002-2004 -raportti (PDF, 4.04Mb)

UUTTA 15.11.2004

Lisätty raportti vuoden 2004 Liikkujan viikon ja autottoman päivän tapahtumista. (PDF, 1,3 Mb)

UUTTA 17.9.2004

Laatukäytävä-osioon lisätty Jyväskylän kestävän liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen pdf dokumentti liitteineen

UUTTA 8.9.2004

Liikkujan viikon ja autottoman päivän ohjelma löytyvät vasemmasta reunasta

UUTTA 31.5.2004

Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS, Jyväskylän kaupungin Kestävän liikenteen mallikunta -projekti ja Keskisuomalainen järjestivät 26.4. - 14.5. II Jyväskylän Työmatkaliikuntakilpailun. Kisassa kilvoiteltiin siitä, ketkä työntekijät ja mitkä työyhteisöt käyvät aktiivisimmin töissä lihasvoimalla. Työntekijöitä oli tänä vuonna kilpailussa mukana yhteensä 480 ja työyhteisöjä 31. Peräti 117 ihmistä kulki kilpailuaikana kaikki työmatkansa lihasvoimalla.

Lisäksi etsittiin muun kilpailemisen ohessa Vuoden Pyöräilijää ja Kannustavinta Työmatkaliikuntayhteisöä.

Lue lisää >>

UUTTA 12.5.2004

Biokaasun liikennekäyttökokeilun esiselvitys

Esiselvityksen tarkoituksena on ollut tutkia mahdollisuuksia biokaasun liikennekäyttölle Jyväskylän seudulla ja luoda pohja mahdolliselle laajemmalle demostraatiolle. Liikennekäytön hyödyntämisen perusteita löytyy mm. ympäristötekijöistä ja erilaisista tavoiteohjelmista.

Esiselvitykseen on koottu tietoja ja esimerkkejä muualla, lähinnä Ruotsissa tehdyistä toimenpiteistä biokaasun liikennekäytön edistämiseksi. Jyväskylässä tarkastelussa on keskitytty ensisijaisesti Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n tuottaman biokaasun hyödyntämiseen, mutta lisäksi on laskettu teoreettisia kokonaistuotantomääriä ja arvioitu biokaasun riittävyyttä halukkaille.

Esiselvitys on laadittu Jyväskylän kestävän liikenteen mallikunta -projektin, Jyväskylän Teknologiakeskuksen, Jyväskylän Yliopiston ja Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n yhteistyönä.

Esiselvitys (PDF, 2Mb) >>

UUtta 23.4.2004

Pyörällä perille

Kesän kynnyksellä toukokuun lopulla vietetään jälleen valtakunnallista pyöräilyviikkoa, jonka aikana tullaan järjestämään paljon erilaisia tapahtumia ympäri Suomea. Pyöräilyviikon teemana on tänä vuonna "Pyörällä perille".

Lue lisää >>>

UUTTA 31.3.2004

Uusi sivusto Pyöräilyuutiset - Suomalainen pyöräilykuntien verkosto on avattu. Myös Jyväskylä kuuluu verkostoon.

Uutta 28.1.2004

Laatukäytävän suunnitelmaluonnokset on päivitetty

Uutta 27.1.2004

Alueelliset liikennefoorumit - ”Maailma tarvitsee uusia esikuvia”

Taustaa
Jyväskylässä käynnistyi elokuussa 2003 valtakunnalliseen ilmastonmuutoksen viestintäohjelmaan kuuluva ”Alueelliset liikennefoorumit” -hanke eli ALF. Eri ministeriöiden rahoittaman ilmastonmuutoksen viestintäohjelman tavoitteena ilmastonmuutoksen torjuminen edistämällä kevyttä liikennettä ja joukkoliikennettä sekä suosimalla terveydelle tärkeää hyötyliikuntaa. Hanke tukee osaltaan myös Jyväskylän kestävän liikenteen mallikuntaprojektia ja ilmastostrategiaa.

Tavoitteet
Alueelliset liikennefoorumit -hankkeen tavoitteena on saattaa paikallistasolla eri toimijoita yhdessä miettimään liikenteen ja liikkumisen vaikutuksia elämänlaatuun, elinympäristön viihtyisyyteen ja ympäristön tilaan. Perimmäisenä tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta auttamalla mukanaolijoita tunnistamaan ja tekemään oma osuutensa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Keskeisempiä keinoja tavoitteiden saavuttamisessa on yksityisautoilun tarpeen ja yksityisautojen käytön v ähentäminen.

Toiminta
ALFissa kohennetaan mukana olevien toimijoiden tietämystä liikenteen vaikutuksista ilmastonmuutokseen, rohkaistaan ja tuetaan tottumusten muuttamista ympäristöystävällisemmiksi sekä saatetaan ryhmät vuorovaikutukseen keskenään. Tavoitteena on avata myös paikallisen vaikuttamisen kanavia.

Mukana olevat toimijat kokoontuvat kolme kertaa yhteisiin seminaareihin, jotka koostuvat kaikille jyväskyläläisille avoimista luennoista sekä mukana oleville toimijoille tarkoitetuista työpajoista. Foorumit kokoavat työskentelynsä aikana kokemuksiaan ja näkemyksiään niin, että työskentelyn päätteeksi on valmiina esitys omaan toimintaan liittyvien liikenneolosuhteiden kehittämiseksi tai järkevää liikkumista estävien ongelmien poistamiseksi. Työstä saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää malliesimerkkinä myös muualla käytettäväksi. Hanke kest ää marraskuun 2004 loppuun.

Toimijat
Hankkeessa on mukana työpaikkoja, kouluja ja asukasyhdistyksiä. Työpaikkoja edustavat Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Tiehallinnon Keski-Suomen tiepiiri ja Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen hallintotoimisto. Tikan, Keltinmäen ja Muuratsalon koulut ovat mukana vanhempaintoimikuntineen. Asukasnäkökulmaa hankkeeseen tuovat Muuratsalon, Huhtasuon ja Nenäinniemen asukasyhdistykset, Kortepohjan asukkaat ja Tikan omakotiyhdistys yhteistyössä asukkaiden kestävää kehitystä tukevan Jyv äskylän paikallistagenda –yhdistyksen Japa ry:n kanssa.

Käytännön työstä vastaavat Suunnitteluverkko a4:n asiantuntijat. He ovat työpaikkojen, koulujen ja asukasyhdistysten käytettävissä koko hankkeen ajan. Jyväskylän kaupungin kestävän liikenteen mallikuntahanke sekä Keski-Suomen ympäristökeskus osallistuvat hankkeeseen työpaikoilla tehtävän toiminnan koordinaattoreina ja ohjausryhm än jäseninä.

Lisätietoja ilmastonmuutoksen viestintäohjelmasta löytyy internetistä ja alueelliset liikennefoorumit –hankkeesta yhteyshenkilöineen sen omilta kotisivuilta.

Uutta 17.10.2003

Laatukäytävän ensimmäiset suunnitelmaluonnokset ovat valmistuneet. Niihin voi tutustua täällä (Ajankohtaista).

Yleisötilaisuus 23.10.2003
Keltinmäen ja keskustan välisen laatukäytävän suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua 23.10.2003 pidettävässä yleisötilaisuudessa Keltinmäen koululla kello 18-20. Nykyisen reitin puutekartoitus on lisäksi nähtävillä Keltinmäen kirjastossa, jossa on myös palautelomakkeita kommenttien antamista varten. Lisäksi suunnitelmaluonnoksiin voi antaa palautetta mallikuntahankkeen sivuston kautta.

Uutta 18.8.2003

Liikkujan viikko ja Autoton päivä kutsuvat mukaan toimintaan
Autoton päivä –tapahtuma kutsuu tänä vuonna jyväskyläläisiä jo toista kertaa ajattelemaan liikkumistottumuksiaan ja liikkumisvalintojen vaikutuksia ympäristöön ja omaan terveyteen. Tänä syksynä Autoton päivä 22.9. on maanantai.
Lue lisää >>

Uutta 13.6.2003

Laatukäytäväpilottihankkeesta löytyy tietoa täältä.

Uutta 2.5.2003

VALTAKUNNALLINEN PYÖRÄILYVIIKKO 18. – 25.5.2003 ”PYÖRÄLLÄ TERVEYTTÄ”

Valtakunnallinen pyöräilyviikko järjestetään nyt 13. kerran. Pyöräilyviikko on omistettu pyöräilyn edistämiselle. Pyöräilyviikon aikana eri paikkakunnilla järjestetään pyöräilytapahtumia, seminaareja ja tempauksia, tiedotusvälineitä kannustetaan tekemään pyöräilyaiheisia juttuja ja ennen kaikkea viikon aikana pyöräillään. Tänä vuonna viikon teemana on ”pyörällä terveyttä”. Lisätietoja valtakunnallisesta viikosta saa osoitteesta http://www.sll.fi/verkosto/pyorailyviikko.

Jyväskylän seudulla Pyöräilyviikon ohjelmasta on luotu tänä vuonna ainutlaatuisen kattava ja laaja kokonaisuus. Tapahtumia on viikon jokaisena päivänä. Ohjelmassa on huomioitu niin lapset kuin aikuisetkin.

Järjestelyistä vastaavat Jyväskylän Pyöräilyseura ja Jyväskylän kaupungin Kestävän liikenteen mallikunta –projekti. Muita mukana olevia tahoja ovat Liikenneturva, Liikuntapalvelukeskus, Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Keski-Suomen ympäristökeskus, Kävelykatu ry ja Yliopistoliikunta. Muutamia tapahtumia järjestetään lisäksi yhteistyössä Yläkaupungin Yön kanssa. Viikon suojelijana toimii kaupunginjohtaja Pekka Kettunen.

Lisätietoja:
http://www.jyps.info
JYPS:in projektivastaava Teemu Tenhunen, 041 544 2195
Kestävän liikenteen mallikunnan koordinaattori Timo Vuoriainen, 050 521 0862.

Lue lisää >>>

Uutta 7.4.2003

Jyväskylän Pyöräilyseura ja Jyväskylän kaupungin Kestävän liikenteen mallikunta –projekti järjestävät 14.4. – 16.5. Työmatkaliikuntakilpailun.

Kilpailussa mukana oleminen on helppoa: työmatkoja kuljetaan kävellen, pyörällä, rullaluistellen tai muuten omin voimin ja suoritukset merkitään seurantakorttiin.

Kilpailussa on kaksi sarjaa: henkilökohtainen ja yhteisökilpailu. Molempiin saa osallistua!

Tarkemmat ohjeet ja kilpailun seurantakortit saatte osoitteesta http://www.jyps.info

Haastetta saa jatkaa osoitteessa http://www.jyps.info/seura/tapahtumat/tkisa.html

-------------------

Kestävän liikenteen mallikunta-projektin tunnusJyväskylässä haluamme kehittää itsenäistä ja omaan lihasvoimaan perustuvaa liikkumista. Suosimalla kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä vähennämme liikenteen ympäristöhaittoja ja lisäämme kaupunkimme viihtyisyyttä. Korostamme myös arkiliikunnan merkitystä kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.