ArtografiaArtografia
block
A l k u t a i v a l
Alueellinen kulttuuri- ja taidevalistusyhteistyö
 • ALKUTAIVAL on Keski-Suomen alueella toimivien kulttuuri-, taide- tai opetuspalveluiden tuottajien ja välittäjien yhteistyöhanke ja verkosto.

 • ALKUTAIVAL-verkosto on avoin. Siihen voivat liittyä kaikki yhteistyöstä kiinnostuneet yhteisöt, yritykset, järjestöt ja muut organisaatiot. Se pyrkii verkostoitumaan muihin sivuaviin verkostoihin ja yhteistyöhankkeisiin.

 • ALKUTAIVAL-yhteistyökumppanit tekevät organisaatioiden välistä ja organisaatioiden rajat ylittävää paikallista tai alueellista yhteistyötä, josta tiedotetaan verkoston sisällä ja sen kautta.

 • ALKUTAIVAL-yhteistyön synergiasta syntyy uusia koko maakuntaa hyödyttäviä projekteja, joissa toteutuvat yhteistyöhankkeelle asetetut yhteiset tavoitteet.
TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET:

 • Maakunnan ja sen alueiden identiteetin vahvistaminen ja profiloituminen kulttuurin avulla

 • Taiteen ja kulttuuriperinnön sisältötuotannon tukeminen ja kehittäminen

 • Taide- ja kulttuuripalveluiden saavutettavuuden parantaminen

 • Asukkaiden yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukeminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen
YHTEISTYÖMUODOT:

 • Museopedagogiikka

 • Näyttely- ja tutkimusprojektit

 • Opiskelijoiden harjoitteluprojektit

 • Koulutusprojektit

 • Asiantuntijapalvelut
YHTEISTYÖKUMPPANIT:

 • Jämsän kulttuuritoimi, Hankasalmen kulttuuritoimi

 • Jyväskylän taidemuseo, Keski-Suomen museo, Keuruun museo, Saarijärven museo, Suomen Käsityön museo, Äänekosken museo

 • Jyväskylän yliopisto: Artes Liberales, OKL, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, työelämäpalvelu

 • Jämsän ympäristötaideyhdistys Joki ry, Keuruun Ekokylä ry, Keuruun työpajayhdistys ry, Nuorten kulttuuriyhdistys Väristys

 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu: ammatillinen opettajakorkeakoulu, kulttuurin koulutusohjelmat
KATSO MYÖS:
artografia pääsivu