Omakotialueiden historiaa
Kohdesivulle
Tekijät
Linkit

Keski-Suomen museon JYVÄSKYLÄN OMAKOTIALUEITA –sivusto esittelee rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita pientaloalueita eri vuosikymmeniltä. Omakotialueiden kehityksen myötä hahmottuu myös Jyväskylän historia kasvavana ja kehittyvänä keskisuomalaisena kaupunkina.

Sivuston materiaali on kerätty Keski-Suomen museon vuonna 2005 suorittamasta Jyväskylän omakotialueiden inventoinnista. Inventointi tehtiin taustaselvitykseksi kaupunki- ja kaavoitusosaston Säilyke-osayleiskaavaa varten.

Säilyke- säilytettävien pientaloalueiden osayleiskaava

Karttojen tekijänoikeudet Tonttiosastolla. Kuvien tekijänoikeudet Keski-Suomen museolla.

Keski-Suomen museo. Matti Hartikka, Leena Lindell 2009.