PääsivuKohteetTakaisin

Lahjaharjun omakotialue

Sijainti: Jyväskylän XIII kaupunginosa

G.A. Serlachius Oy Kangas lahjoitti Lahjaharjun alueelta tontteja v. 1945 ja 1947 niille yhtiön palveluksessa olleille henkilöille, jotka olivat osallistuneet sotaan. Asemakaavan laati arkkitehti Heimo Kautonen v. 1947. Kankaan tehtaan työläisten omakotialue muodostaa yhtenäisen, omaleimaisen sotien jälkeisen omakotialueen puistoineen. Lahjaharjua erottaa muista aikakauden omakotialueista tehtaan rooli alueen ja rakennusten suunnittelussa. Asemakaava ja tyyppitalopiirustukset sekä suuri osa rakennusmateriaaleista tulivat tehtaan puolesta.

Lahjaharjun alue käsitti korttelit Tyyppäläntieltä Leppätielle. Vuonna 1948 koko alue liitettiin kaupunkiin, tätä ennen Lahjaharjun asutusalue oli sijainnut puoliksi kaupungin ja maalaiskunnan alueella. Lahjaharju oli pääosin rakennettu 1950-luvulle tultaessa. Vuoden 1962 Lohikosken asemakaava ei koskenut Lahjaharjua ja alueella on pääosin vieläkin voimassa v.1951 asemakaava. Lahjaharjun omakotitalot tehtiin yhtenäistä suunnitelmaa noudattaen yhtiön hankkimien piirustusten mukaan, yhtiö tuki rakennushankkeita myös lahjoituksin ja hankkimalla rakennustarvikkeita.

Lahjaharjun omakotialue on tyypillistä jälleenrakennuskauden rintamamiestaloaluetta. Alue eroaa huomattavasti muista Lohikosken myöhemmistä alueista: asemakaava on tiivis, hiussuoninen katuverkosto palvelee alueella liikkumista, puutarhamaiset tontit ovat suuria ja rakennusten sijoittelu teiden varsilla suoraviivaista. Pääliikennekatuna toimii Tyyppäläntie, joka jatkuu Ukonniementienä alueen itäosassa kohti Lohikoskentietä. Sivukadut erkanevat kohtisuoraan Ukonniementieltä, länsiosassa aluetta rajaavina katuina toimivat Katajatie ja Leppätie.

Ukonniementiellä rakennusten sijoittelu tuo vaihtelua alueen yleisilmeeseen, tontit ovat kooltaan suurempia, rakennusten sijoittelu väljempää kuin länsipuolen kortteleissa. Kookkaat rakennukset on sijoitettu polveillen tien mukaisesti.

Alue on tiiviimmin kaavoitettu ja rakennettu kuin Lohikosken myöhemmät, 1960-70-lukujen asuinkorttelit. Leppätien länsipuolella sijaitsee Lohikosken toiminnallinen keskus kirkkoineen, kouluineen ja kauppoineen, osa alueesta on luonnontilaista puistoa. Lahjaharjun omakotialueen eteläosassa on Niittytien ja Metsikkötien muodostama kokonaisuus.

1940-1950-lukujen jälleenrakennuskausi

PääsivuKohteetTakaisin