PääsivuKohteetTakaisin

Kyyhkysenmäen omakotialue

Sijainti: Jyväskylän XIII kaupunginosa

Kyyhkysenmäen omakotialue on pääosin yhtenäinen jälleenrakennuskauden omakotialue. Kerroksisuutta tuovat 1960-1980 rakennetut omakotitalot ja 1920-30-lukujen työläisasunnot, jotka edustavat häviävää 1900-luvun alun työläisomakotialuetta.

Alue sijaitsee Lohikoskentien kaakkoispuolella Kyyhkysentien, Kiurunkujan ja Rastaantien varsilla. Kortteleissa 1-5 on puolitoistakerroksisia jälleenrakennuskauden taloja 1940-50-luvulta. Yhtenäisimmät kokonaisuuden löytyvät Rastaantien ja Kyyhkysentien varsilta.

Kyyhkysenmäen omakotialueen korttelit 1-5 osoitettiin maanhankintalain mukaiseen käyttöön ja jaettiin rintamamiehille, sotainvalideille ja leskille.

Alueen yhtenäisyyttä rikkovat uudisrakennukset 1960-2000-luvulta, mutta ne ovat omana kokonaisuutenaan Rastaantien varrella ja jäävät sopivasti piiloon vanhemman rakennuskannan taakse.

Kyyhkysenmäen vanhin asutus sijoittuu Kyyhkysen- ja Rastaantien varsille, missä sijaitsee vielä muutama 1920-30-luvuilla rakennettu talo. Rakennukset sijoitettiin tyypillisesti valtamaantien varteen ja ne muistuttivat tyylillisesti ajan työläisrakennuksia. Jugend-vaikutteinen Kyyhkysentie 3 rakennettiin 1928, se sijaitsee alueella aina 1920-luvulla sijainneen J.E. Kyyhkysen tilan rakennusten paikalla. Rastaankadun (Ent. Lohikoskentien) alkupäässä sijaitsevat vielä 1924 rakennettu Rastaankatu 1 ja 1930-luvun alussa rakennettu Rastaankatu 9. Muut aikakauden rakennukset on alueelta purettu pois.

1940-1950-lukujen jälleenrakennuskausi

PääsivuKohteetTakaisin