PääsivuKohteetTakaisin

Holstin omakotialue

Sijainti: Jyväskylän XIII kaupunginosa

Holstin omakotialue on yksi Jyväskylän harvoista osittaisesti säilyneistä 1900-luvun alun esikaupunkiasutusta edustavista työväen asuinalueista. Alueelle tyyppillisiä piirteitä ovat pienimuotoinen 1920-1930-luvun puutalorakentaminen, puutarhamaiset pihat ja kujamaiset tiet.

Holstin omakotialue rakentui Kankaan tehtaiden asuinalueeksi ja se liittyi alunperin asutukseltaan samanaikaiseen Kolikkomäen työväen astukseen alueen länsipuolella. Ensimmäisen maailmansodan aikoihin esikaupunkiasutus tiheni ja kasvoi pian yhteen Nisulan, Lohikosken, Tourulan ja Halssilan asutusalueiden kanssa. Koko esikaupunkialue liitettiin osaksi Jyväskylän kaupunkia v.1941 alueliitoksessa.

Holstin ja Kolikkomäen tontit erotettiin alunperin Tourulan tilasta, joka oli osittain Kankaan paperitehtaan omistuksessa. Alueella oli tämän takia joitakin Tourulan tilan mäkitupia. Kankaan tehtaan työväki rakensi alueelle 1920-30-luvuilla ajalle tyypillisiä yksi- ja puolitoistakerroksisia omakotitaloja ulkorakennuksineen. Holstin alueen tontitus perustui palstoitussuunnitelmaan ja rakennusten ulkoasu on ollut rakentajiensa näköistä.

1800-1900-lukujen vaihteen esikaupunkialueet

PääsivuKohteetTakaisin