Tekijät:


Sisällön suunnittelu & Toimitus | Pirjo Sojakka

Tekstit | Pilvi Hämeenaho | Karoliina Katila | Pirjo Sojakka

Kuvat | Pekka Helin

Verkko & Grafiikka | Matti Hartikka

Arkistokuvat | Keski-Suomen museo

Rahoitus | Museoviraston avustus innovatiiviseen hankkeeseen