Tehtävät koululle

HISTORIA, ÄIDINKIELI JA KUVATAIDE

Museokäynnin jälkeen ratkotaan sanallisia tehtäviä ja piirretään uusia kuvia sekä pohditaan ryhmissä talonpoikaiseen rakentamiseen liittyviä kysymyksiä.

Vastaa kysymyksiin

Miksi Suomessa rakennettiin talot puusta?

Mikä on salvain eli salvos?

Mihin tarvitaan varaa?

Mainitse kaksi tavallisinta kattotyyppiä, joita käytettiin maalaistaloissa?

Usein talonpoikainen pihapiiri on jaettu kahteen osaan. Mitkä ovat näiden osien nimet?

Miksi jako on tehty?

Mitä kotieläimiä maatiloilla oli yleisesti?

Missä rakennuksissa eläimet oleskelivat?

Miksi riihi, paja ja sauna ovat kaukana muista rakennuksista?

Piirrä kodin ikkunanäkymä
Vertaile maalaistalon asuinympäristöä omaan elinympäristöösi. Vertaile museolla piirrettyä ikkunanäkymää luokkahuoneen ikkunasta nähtävään maisemaan.

Piirrä luokkahuoneen ikkunanäkymä havainnoiden eri maisemaelementtejä puita, taloja, katuja, liikennemerkkejä ja mainoksia.

Havainnoi oman kodin ympäristöä
Kirjoita oman kotisi ympäristöstä, korttelista tai kaupunginosasta. Kuvaile minkälaisia rakennuksia siellä on? Missä on kauppa, missä koulu, entä kirkko?

Tutki talonpoikaista ympäristö ja liikkumismahdollisuuksia
Mieti talonpoikaista elämää sata vuotta sitten. Minkälaisessa ympäristössä talo sijaitsi? Missä kodin ulkopuolella ihmiset kävivät?

Keskustele ja vertaa liikennevälineistä ennen ja nyt
Keskustele ryhmässä tai parisi kanssa entisajan ja nykyajan kulkuvälineistä ja liikenteestä. Kuinka pitkiä matkoja ennen ja nykyisin matkustetaan ja millä kulkuvälineillä matka tehtiin ja nykyisin tehdään? Pohtikaa ajankäytön muuttumista talonpoikaisyhteiskunnasta nykypäivään.

Väritä kartta
Museokäynnillä jokainen oppilas on kirjoittanut museoalueen karttaan rakennusten ja pihojen nimet sekä merkinnyt havaintoja ympäristöstä. Väritä kartta koululla.

Toteuta valokuvanäyttely
Museokäynnillä valokuvattiin ryhmissä museota, sen ympäristöä, yksityiskohtia ja itse työpajatyöskentelyä. Kootkaa ryhmätyönä aineistosta yhteisnäyttely luokkahuoneeseen tai koulun käytävälle. Valitkaa parhaimmat otokset ja tulostakaa tulostimella kuvat A4 kokoisiksi. Ryhmitelkää kuvat teemojen mukaan. Antakaa kuville nimet ja kertokaa sanoin kuvasisällöstä. Muistakaa mainita valokuvaajan nimi. Pitäkää näyttelyn avajaiset. Lähettäkää kutsut kutsuvieraille ja avatkaa näyttely juhlallisesti.

Rakenna pienoismalli
Rakentakaa luokan yhteisenä projektina pienoismalli 1900-luvun alun maatilasta. Mallina voi olla oikea, paikkakunnalla sijainnut tila, tai museoalue rakennuksineen. Lisätietoa maaseudun rakennuksista ja pohjapiirustuksista löytyy muun muassa teoksista Niilo Valonen - Osmo Vuoristo, Suomen kansanrakennukset ja Albert Hämäläinen Keski-Suomen kansanrakennukset. Asuntohistoriallinen tutkimus. 

Kokoa museo-portfolio
Kansioon kootaan kaikki museolla toteutetut tehtävät; kartta, piirrokset ja valokuvat sekä kirjoitukset. Kansioon kerätään museoaineistoa aina, kun palataan aiheeseen uudelleen. Museokansion voi koota jokainen oppilas itselleen tai se toteutetaan luokkakohtaisesti.

Tehtävämonisteet:
Tehtävät (pdf) - Lataa
Vastaukset (pdf) - Lataa