Tehtävät museolla

Rakennettuun ympäristöön keskittyvässä työpajassa pääasia on talonpoikaisen elämän hahmottaminen rakennusten avulla. Pajassa tutustutaan rakennuksiin, niiden käyttötarkoituksiin ja sijaintiin pihapiirissä. Rakennuksia sivutaan monissa Päivä Eilisessä -työpajoissa. Pajojen tietosisältöjä yhdistämällä muodostuu laajempi kokonaisuus pihapiirin rakennuksista. Tutustu siis pajoihin Riihellä puidaan ja pohditaan, Saunatontun monet touhut, Sepän töissä ja Arkista aherrusta.

Tilat ja välineet
Työpajassa kierretään museoaluetta ja tutustutaan rakennuksiin ja niiden käyttöön. Kierros suunnitellaan helppokulkuiseksi. Valitaan havainnointipaikat ryhmän koon mukaan. Havainnointi- ja piirustustehtäville varataan riittävästi aikaa.

Työvälineiksi tarvitaan piirustusalustat, piirustuspaperia, kyniä ja museoalueen kartta sekä digikamera.

Tehtävä: Kerää aineistoa museo-portfoliota varten
Museolla tehdyistä havainnointitehtävistä, piirroksista, kirjoituksista, valokuvista sekä alueen kartasta kootaan koululla kansio eli portfolio. Kansioon voi liittää muutakin museosta kertovaa materiaalia sekä eri työpajoihin liittyvät tehtävät.

Tehtävä: Nimeä rakennukset
Tähän tehtävään tarvitaan museoalueelta laadittu kartta, johon rakennukset ja pihapiirin tärkeät paikat on merkitty. Kartta voi olla käsin piirretty ja tulostettu sopivalle paperille. Kartta annetaan työpajaan osallistujalle heti museokierroksen alkaessa. Kierroksen aikana karttaan kirjoitetaan rakennusten nimet ja käyttötarkoitus.
    


Pienmäen Talomuseo kartta A4 PDF-tiedosto (5,28Mt) Lataa | Tulosta
Pienmäen Talomuseo kartta A3 PDF-tiedosto (8,31Mt) Lataa | Tulosta
Adobe Reader www.adobe.fi

Hankasalmen Pienmäen talomuseon pihapiirin kartan on piirtänyt Jussi Jäppinen.


Kartta jää osallistujalle muistoksi museokäynnistä. Karttaa käytetään myöhemmin koululla lisätehtävien teossa.  

Tehtävä: Piirrä rakennusten yksityiskohdat
Etsi museolta malka-, turve- tai pärekatto. Piirrä koko rakennus kattoineen.
Piirrä päärakennuksen kaikki erilaiset ikkunat.
Piirrä mielestäsi mielenkiintoisin ovi mistä tahansa museoalueen rakennuksesta esimerkiksi aitan, riihen tai päärakennuksen ovi.
Piirrä erikseen oven saranat ja lukko.
Valitse jokin rakennuksen yksityiskohta, kuten nurkkasalvos tai räystäskoriste ja piirrä se mahdollisimman tarkasti. Ota kohteen mitat ja merkitse ne kuvaan. Kirjaa ylös myös valmistusmateriaali.

Tehtävä: Tutustu talonpojan pihapiiriin ja tuvan pohjakaavaan    
Piirrä miespihan ja karjapihan asemapiirros.
Piirrä tuvan pohjapiirros. Piirrä kuvaan myös huonekalujen paikat.
Piirrä tuvan ikkunasta näkyvä maisema. Mitä ikkunasta näkyy?

Tehtävä: Niemeä pihapiirin tärkeät paikat
Etsi pihasta paikkoja, tiloja ja yksityiskohtia. Merkitse karttaan.
Missä lampaat saivat olla vapaana? Piirrä pieni lammas kyseiseen paikkaan kartalla.
Missä lehmät viettivät aikaa päivällä? Piirrä lehmä karttaan.
Missä hevonen vietti yönsä? Piirrä hevonen karttaan.

Tehtävä: Etsi vuosilukuja
Vanhoihin rakennuksiin kaiverrettiin usein vuosiluku rakennusvuoden merkiksi.
Lukujen avulla voi hahmottaa ajan kulumista.
Etsi rakennuksien seinistä vuosilukuja. Milloin eri rakennukset ovat valmistuneet?
Mistä kaikista rakennuksista löysit vuosilukuja? Mikä on alueen vanhin rakennus?

Tehtävä: Kirjoita museon rakennuksista
Mitä materiaaleja museon päärakennuksessa on käytetty?
Miksi juuri niitä materiaaleja on käytetty?
Onko rakennus maalattu?
Millaisia eri kattomalleja pihapiirissä on?
Mistä materiaaleista ne on tehty?

Tehtävä: Valokuvaa museo
Museon ympäristö ja sen rakennukset valokuvataan. Osallistujaryhmä jaetaan pienempiin dokumentoija-ryhmiin. Jokaiselle ryhmälle annetaan oma tehtävänsä. Ryhmä tekee tehtävän mukaisen kuvaussuunnitelman ja jokainen jäsen toimii vuorollaan kussakin tehtävässä; kuvaajana, kuvauspäiväkirjan pitäjänä ja avustajana miksei, myös valokuvamallina. Kuvaustehtävänä on ottaa maisemakuvia, yleiskuvia alueesta, rakennuskuvia, yksityiskohtakuvia ja työpajan toimintakuvia. Yksi ryhmä keskittyy yhteen annettuun teemaan.
 
Kuvaaminen etenee ryhmän suunnitelman mukaisesti. Ryhmä pitää kuvauspäiväkirjaa jokaisesta kuvasta ja kirjoittaa ylös kuvan sisällön ja kuvaajan sekä päivämäärän. Lisäksi kommentoidaan kuvaustilanteen esimerkiksi maisemakuvaukseen liittyvät ongelmat ja miten ne ratkaistiin.      
 
Tehtävämonisteet:
Tehtävät (pdf) - Lataa