Kirjallisuutta


Keski-Suomen
historia 1
Toim. Mauno Jokipii. Keski-Suomen Liitto.
Jyväskylä 1998.

Hämäläinen Albert Keski-Suomen kansanrakennukset.
Asuntohistoriallinen tutkimus.
SKS:n toimituksia 186. Helsinki 1930.


Kolehmainen Alfred Suomalainen talonpoikaistalo. Keuruu 1979.

Valonen Niilo
Vuoristo Osmo
Suomen kansanrakennukset. Museovirasto. Vammala 1994.


Viestejä maisemassa Keskisuomalainen
kulttuuriympäristö


Toim. Jussi Jäppinen. Jyväskylä 2006.