Opetukselliset aihekokonaisuudet

Kulttuuri-identiteetti ja paikallisuus
Oman kotiseudun historiaan tutustuminen vahvistaa identiteetin rakentumista ja lisää ymmärrystä kulttuurin pysyvyydestä ja jatkuvuudesta. Sepät ovat kautta aikojen olleet paikkakunnan merkkihenkilöitä, koska osasivat raudan taianomaisen käsittelytaidon. Perinteisten sepän töiden tuntemus lisää menneen elämäntavan ymmärtämistä.

Ympäristökasvatus, historiallisen tiedon lisääminen
Omavaraistalous perustui käsityötaidolle. Talon tarvekalut tehtiin pääasiassa itse. Perinteisiin talonpoikaisiin elämäntapoihin perehtyminen antaa vertailevaa näkökulmaa nykyiselle kulutusyhteiskunnalle. Sepät kunnostivat yhä uudelleen metallityökalut ja -esineet käyttökelpoisiksi. Hyvin tehdyt työkalut periytyivät sukupolvelta toiselle.

Kulttuuriympäristö, rakennettu ympäristö
Kulttuuriympäristö on ihmisen muovaama ympäristö, jonka ominaispiirteet ilmentävät kulttuurin vaiheita sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Perinteisiin elinkeinoihin tutustuminen auttaa ymmärtämään kulttuurimaiseman muodostumista ja muuttumista.  Maaseudun sepän paja sulautui maisemaan miltei huomaamattomasti yksinkertaisena ahjolla varustettuna hirsirakennuksena usein kauempana pihapiiristä verrattuna nykyisiin teollisuushalleihin, missä tämän päivän sepät toimivat.

Kulttuurihistoriaa elämyksellisen oppimisen kautta
Työpajassa tutustutaan sepän perinteisiin työtapoihin ja tekemiin esineisiin sekä opetellaan niihin liittyvää sanastoa.  Työtekoon eläydytään itse kokeilemalla ja kokemalla.