Tehtävät koululla

Työpajassa tutustutaan perinteiseen maanviljelyyn. Opetuksen ja kokeilun kautta perehdytään viljalajeihin, viljankäsittelyn työtapoihin ja -välineisiin sekä viljelyyn liittyvään sanastoon. Havaitaan entisajan elämän kiinteä yhteys vuodenkiertoon ja vuodenaikojen vaihteluun. Ennen työpajatyöskentelyä on hyvä tutustua perustietoihin talonpoikaisesta elämäntavasta, perinteisistä elinkeinoista sekä maaseudun omavaraistaloudesta.

Kaskiviljelystä löytää lisätietoja Päivä Eilisessä -verkkosivujen Elämää 1900-luvun alun Keski-Suomessa -sivuilta.


HISTORIA
1-6 luokat

Suomalaiset viljalajit ja perinteinen viljelys

Mitä viljalajeja tiedät?

Mitä niistä on viljelty Keski-Suomessa sata vuotta sitten?

Piirrä ohran, kauran ja rukiin tähkät.


YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO, BIOLOGIA JA MAANTIETO
1-6 luokat

Suomalainen kulttuuri voitaan jakaa itäiseen ja läntiseen tapaan elää. Ero näkyy esimerkiksi siinä, millaista leipää syötiin ja milloin sitä leivottiin.

Kuinka usein itäsuomalaisessa talossa leivottiin?

Kuinka usein länsisuomalaisessa talossa leivottiin?

Mitä tarkoittaa, kun sanotaan, että Länsi-Suomi on ollut ”kovan leivän aluetta”?

7-9 luokat

Leivän tarina

Nykyään leipä ostetaan useimmiten kaupasta. Entä entisaikaan? Kirjoita leivän
tarina jyvästä ruokapöytään.


ÄIDINKIELI
1-6 luokat

Sanontoja, arvoituksia: mistä on kyse?

”Kilkkaa, kalkkaa, kivisessä maassa rautaiset saappaat.”       

”Puoli vuotta elää, puoli vuotta kuolee, silti satoja syömisessä pitää.”   

”Muista pitää suuren huolen, itsestään ei ensinkään.”           

”Itse horjuu, itse vaappuu, antaa suuren voiman muille.”       

”Kiukerioinen, koukerioinen, joka pellolla hallan tekee.”       

”Yksi mies yhdellä kädellä soutaa.”               

”Kiitää, kaataa kaiken päivän, yöksi laidalle lentää.”           

”Vääränä syntynyt, vääränä kasvanut, vääremmäksi veistetty.”       

Riihellä puidaan ja pohditaan. Mitä riihellä pohtiminen tarkoittaa?

Mitä tarkoitetaan, kun nykyään puidaan asioita?

Mitä tarkoittaa sanonta ”Erottaa jyvät akanoista”?

Mihin vanhaan työhön sanonta perustuu?

Mitä seuraavat sanat tarkoittavat? Kirjoita tai piirrä kuva.

Lyhde

Kuhilas

Akanat

KUVATAIDE
1-6 luokat

Piirrä työkalu värein:
Museolla mitatun ja piirretyn työvälineen mittapiirustuksesta laaditaan uusi kuva.
Piirrä kuva uudestaan käyttäen värejä. Mistä materiaaleista työkalu on tehty? Yritä saada piirrokseesi materiaalin tuntua.

Kirjoita lyhyt selostus, mitä työkalulla tehtiin. Lisätehtävänä voit piirtää kuvan, jossa työvälinettä käytetään.

7-9 luokat

Tutustu taidemaalarin näkemykseen maanviljelyksestä:

Etsi suomalaisesta maalaustaiteesta teos, joka kuvaa elonkorjuuta tai muuten teemaan liittyvää kansanelämän kuvausta. Tarkastele sitä museolla oppimasi pohjalta.

Kuka on maalannut taulun ja milloin?

Voiko maalauksesta tunnistaa, mitä seutua tai paikkakuntaa se esittää?
Keitä kuvaan on maalattu?

Mitä töitä he tekevät?

Minkälaisia työkaluja kuvasta löydät?
 
Miten ihmiset ovat pukeutuneet?
 
Minkälaisin värein taiteilija on kuvannut kansanelämää?

Tehtävämonisteet:
Tehtävät (pdf) Lataa

Vastaukset (pdf) Lataa