Tehtävät museolla

Tilat ja välineet:
Työpaja toteutetaan kolmessa pisteessä; riihellä, vilja-aitan tuntumassa sekä mahdollisesti pellonreunassa. Riihelle ja aittoihin varataan museon omista kokoelmista kylvössä, elonkorjuussa, puinnissa ja jauhamisessa käytettyjä työkaluja sekä näytteitä eri viljalajeista ja vanha maamiehen kalenteri.
Työpajassa kootaan viljalyhteitä, joita varten tarvitaan leikattua viljaa ja olkia. Työpajaan osallistujat leikkaavat itse viljaa sirpillä tai katselevat viljan leikkuu -työnäytöstä. Sirppejä kannattaa hankkia museon opetuskokoelmaan, johon kootaan kosketeltavia ja työnäytöksissä käytettäviä vanhoja esineitä.  
Vilja-aitalle tuodaan astioissa tai pusseissa eri viljan jyviä. Jyviä ei voi säilyttää pysyvästi aitassa, koska ne houkuttelevat jyrsijöitä ja tuholaisia museorakennuksiin. Jyvät on tuotava paikalle joka työpajaa varten erikseen.
Olkipatjan valmistamista varten tarvitaan säkkikangasta, vahvaa lankaa ja täytteeksi olkia sekä suuri verhoilijan neula sekä peitto tai täkki nukkumiskokeilua varten.

Piirustustehtävää varten tarvitaan piirustusalustat, paperia, kyniä ja mittausvälineet.

Tee kuhilas:
Sirpillä leikataan viljaa, kootaan lyhteitä ja tehdään kuhilas paikallisen tavan mukaan.

Tutki riihen rakenne:
Työpajaohjaaja esittelee museon riihen. Tutkitaan yhdessä rakennusmateriaalit, huonetilat ja sisustus sekä käyttötarkoitus.

Tutustu työvälineisiin ja -työtapoihin:
Riihelle kootaan museon omista kokoelmista maanviljelykseen liittyviä työvälineitä: kylvökopsa tai kylvinvakka, sirppejä, hanko, varsta, viskain, välppä, seula, pohdin, humar ja petkel sekä käsikivet. Työvälineet esitellään yksi kerrallaan ja kerrotaan niiden käyttötarkoitukset. Työpajatilanteessa on pidettävä selvä ero museoesineiden ja opetuskokoelmiin hankittujen käyttöesineiden välillä. Museoesineiden koskettelua vältetään.

Piirrä työkalu:
Työpajaan osallistuja valitsee yhden riihellä esitellyn työkalun, jonka hän piirtää ja mittaa. Työ voidaan tehdä myös pienissä ryhmissä, jolloin mittaukseen ei mene niin paljon aikaa. Piirrosta käytetään myöhemmin koululla jatkotehtävän yhteydessä.

Valmista olkipatja:
Työpajassa täytetään patjapussi oljilla ja ommellaan suurin pistoin pussin suu kiinni. Sen jälkeen ryhdytään kokeilemaan, miltä tuntuu nukkua olkipatjalla. Valmistetun patjan päälle levitetään paksu peitto, raanu tai täkki ja nukkumakokeilu voi alkaa.

Tutki vilja-aitat:
Riiheltä lähdetään tutustumaan museon vilja-aittoihin, joissa tutkitaan aitan rakenne ja sisustus. Yhdessä mietitään, edustaako museon aitta itäistä vai läntistä rakennusperinnettä. Vilja-aitalla tutustutaan myös eri viljalajeihin, joita on tuotu joko luonnollisina näytteinä tai piirroksina. Jyvänäytteitä voidaan tunnustella ja opetella viljalajeja.

Tehtävämonisteet:
Tehtävät (pdf) Lataa