Sanasto

AhdinlautaParsien alla seinässä oleva lauta, jolla ahtaaja seisoo asetellessaan viljoja parsille.


AhtaajaAsettelee lyhteet parsille kuivumaan.


Ruumenet  Puidessa irtoavaa roskaa: akanat, oljensilppu.


EloPuitu vilja


Elonaika Viljankorjuuaika


Huhmar  Koivupölkystä koverrettu jauhinastia.


Karitsalauta Karitsalautaan kiinnitettiin väännin eli kivenpuu itäsuomalaisissa käsikivissä.


KivenpuuPitkä puuvarsi, väännin,  jolla käsikivien jauhinkiveä pyöritetään.


Kuhilas    Lyhteistä pellolle rakennettu keko.


Käsikivet   Jauhamiseen käytetty työkalu, jossa jyvät jauhetaan kahden laakean kiven välissä. Käsikiviä on itäistä ja läntistä mallia.


Lyhde  Leikatusta viljasta sidottu nippu.


LöyhötinJyviä puhdistettiin tuulessa, joka saatiin aikaan löyhöttimellä heiluttamalla. Löyhötin tehtiin kiinnittämällä tuohta oksanhaarukkaan.


Parret, parsi Riihessä olevat puuriu’ut, joille vilja nostetaan kuivumaan.


Petkel     Varrellinen survin, jolla huhmareessa olevista jyvistä irrotetaan kuoret hakkaamalla.


Pohdin  Soikea, laakea astia, jota ravistamalla siinä olevista jyvistä erotellaan roskat ja pöly.


Pohtia      Puhdistaa viljaa pohtimella.


Seula Väline, jolla jyvistä erotellaan suurimmat roskat.


Sirppi  Työväline viljan leikkuuseen. Naisen tärkeä, henkilökohtaisesti omistama työväline.


TappaminenPuida varstalla riihen lattialla kuivattuja viljoja, jotta jyvät irtoaisivat tähkäpäistä.


Varsta Puintiväline, jolla lyömällä jyvät irtoavat tähkäpäistä.


ViskainJyvien viskaamiseen käytetty pieni puulapion tapainen esine. Viskaamalla jyvät erotettiin akanoista.


ViskuriViskain


VälppäSeulan tapainen työväline, jolla isoimmat roskat erotetaan jyvistä.