Kirjallisuutta ja linkkejä


Keski-Suomen
historia 1 
Mauno Jokipii (toim.), Keski-Suomen liitto. Gummerus. 1999.


Kolehmainen, AlfredSuomalainen talonpoikaistalo. Otava. Keuruu 1979.


Laaksonen, Liisa
Salo, Maija
Lystiä leikkiä. Perinnettä ja perinneleikkejä.
Mannerheimin lastensuojeluliitto. WSOY. 1983.


Vilkuna, KustaaIsien työ. Veden ja maan vilja. Otava. Helsinki 1943.


Vuorela, ToivoKansanperinteen sanakirja. WSOY. Porvoo 1979.


Vuorela, Toivo  Suomalainen kansankulttuuri. WSOY. Porvoo 1975.


http://www.helsinki.fi/kansatiede/histmaatalous/extrat/turku/
perinteinenmaanviljelys.htm