Opetukselliset aihekokonaisuudet

Historiallisen tiedon lisääminen, tapakulttuuri
Pyykkipäivä oli harvoin. Päivä oli raskas ja työntäyteinen. Työpajassa opitaan entisajan pyykinpesuun liittyviä asioita ja tutustutaan käytettyihin välineisiin. Omavaraistalous perustui käsityötaidoille ja osaamiselle. Vaatteet ja kodin muut tekstiilit tehtiin itse, samoin niiden pesemiseen käytetyt pesuaineet. Pyykinpesussa käytetyt työvälineet olivat talon miesväen tekemiä.

Rakennettu ympäristö
Talonpoikaisessa pihapiirissä on runsaasti erilaisia rakennuksia. Tutustuttaessa talon eri töihin opitaan, mihin eri tiloja on käytetty ja miksi ne on sijoitettu sinne, missä ne ovat. Pesupaikka oli mahdollisuuksien mukaan veden äärellä. Vesi lämmitettiin ja pyykki keitettiin keittokodassa tai saunassa.

Kulttuurihistoriaa elämyksellisen oppimisen kautta
Esineisiin ja materiaaleihin tutustutaan aitoja esineitä katselemalla ja tutkimalla sekä itse kokeilemalla. Vanhojen töiden kokeilu antaa mahdollisuuden eläytyä entisajan työntekoon. Menneeseen elämänmenoon tutustuminen luo konkreettisesti vertailukohtia nykypäivän arjelle.