Kirjallisuutta

Kautovaara, Pekka

Käden taidot. Kunnallispaino Oy. 1984.

Vilkuna, Kustaa

Isien työ. Veden ja maan vilja. Helsinki 1943.

Vuorela, Toivo

Kansanperinteen sanakirja. Porvoo 1979.

Vuorela, Toivo

Suomalainen kansankulttuuri. Porvoo 1975.