Opetukselliset aihekokonaisuudet

Kulttuuri-identiteetti ja paikallisuus
Oman kotiseudun historiaan tutustuminen vahvistaa identiteetin rakentumista ja lisää ymmärrystä niin kulttuurin pysyvyydestä kuin jatkuvuudestakin. Kullakin paikkakunnalla on oma erityinen historiansa, joka on muotoutunut luonnonolojen ja elinkeinojen myötä. Ennen vanhaan talon päivittäiset työt olivat sidottuja ympäröivään luontoon ja vuodenaikojen vaihteluun.

Historiallisen tiedon lisääminen
Arjen työt ja askareet rytmittivät entisajan elämää. Työpajassa tutustutaan niihin moninaisiin töihin, joita erityisesti talon naiset tekivät päivittäin sekä kausitöinä vuodenajan vaihteluiden mukaan. Talonpoikaiskulttuurissa talon työt olivat selkeästi jaettu miesten ja naisten töihin. Tässä työpajassa tehdään naisten töitä, vaikka miesten arki kulkee naisten töiden rinnalla. Miesten töitä opetellaan työpajoissa; Riihellä puidaan ja pohditaan, Nikkaripaja ja Sepän töissä.

Ympäristökasvatus ja rakennettu ympäristö
Omavaraistaloudessa itse tekeminen ja kädentaidot korostuivat. Ruokien ja tarve-esineiden raaka-aineet saatiin omalta tilalta. Ihmisen suhde luontoon ja vuodenaikojen kiertoon oli läheinen. Paikalliset luonnonolot ovat luoneet kehykset jokapäiväiselle elämälle. Pihapiirin rakennusten sijoittelu perustui käytännöllisyyteen ja turvallisuuteen. Päivän työt jakautuvat moniin eri tiloihin. Rakennettuun ympäristöön voi tutustua Talonpoika rakentaa -työpajan teematekstistä.

Kulttuurihistoriaa elämyksellisen oppimisen kautta
Perinteisiin talon töihin tutustuminen auttaa näkemään arjen muuttumisen talonpoikaisen elämäntavan ajoista nykypäivään. Esineet, vanhat työtavat ja teemaan liittyvä sanasto tulee tutuksi pajatyöskentelyn kautta. Työntekoon saa elämyksellisen kosketuksen itse tekemällä ja kokeilemalla.