Kirjallisuutta ja linkkejä

Suomen kansan arvoituskirja
Toim. Martti Haavio, Jouko Hautala. WSOY.
Porvoo 1950 (3. painos).

Sananlaskut
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 346. SKS. Vaasa 1978.

Sirelius, U.T Suomen kansanomaista kulttuuria II.
Esineellisen kansatieteen tuloksia. Otava 1921.

Suomen kansan arvoituskirja Toim. Martti Haavio, Jouko Hautala. WSOY.
Porvoo 1950 (3. painos).

Vuorela, Toivo Kansanperinteen sanakirja. WSOY. Porvoo 1979.

Vuorela, Toivo Suomalainen kansankulttuuri. WSOY. Porvoo 1975

http://www.kaspaikka.fi/savonlinna/KEHRAYSSIVUT/