Opetukselliset aihekokonaisuudet

Kulttuuri-identiteetti ja paikallisuus
Oman kotiseudun historiaan tutustuminen vahvistaa identiteetin rakentumista ja lisää ymmärrystä kulttuurin pysyvyydestä ja jatkuvuudesta. Kullakin paikkakunnalla ja seudulla on tehty paikallisen perinteen mukaisia puutöitä ja käytetty omia malleja ja koristeaiheita.

Perinteiset kädentaidot
Työpajassa tutustutaan talonpoikaisiin, miesten tekemiin tarvekaluihin ja puusepän tekemiin vaativampiin puutöihin, kuten huonekaluihin. Lisäksi paneudutaan kädentaitoihin sekä esitellään vanhoja tekniikoita ja niihin käytettyjä työvälineitä. Entisaikaan kädentaidot olivat ensisijaisen tärkeitä, koska omavaraistaloudessa pyrittiin kaikki puusta tehdyt tarvekalut valmistamaan kotona itse. Puuesineiden pintakäsittelyssä värien käyttö ja koristelu ovat arjen kauneutta. Mallit kertovat entisaikojen ihmisten kauneudentajusta ja mieltymyksistä.

Ympäristökasvatus
Omavaraistalous perustui eri materiaalien tuntemukselle ja käsityötaidoille. Pääsääntöisesti pyrittiin kaikki tarvekalut tekemään itse. Raaka-aineet saatiin oman talon metsistä. Puulajien tuntemus eri käyttötarkoituksiin oli olennainen taito. Menneisiin elämäntapoihin perehtyminen antaa vertailevaa näkökulmaa nykyiselle kulutusyhteiskunnalle.

Kulttuurihistoriaa elämyksellisen oppimisen kautta
Entisajan käsityöperinteeseen tutustuminen tarjoaa esteettisiä kokemuksia ja lisää historiallista tietoa kädentaidoista, materiaalien käytöstä sekä ajasta ennen teollista tuotantoa.

Elämyksellisyyttä tuodaan tehtävillä, joissa jokainen pääsee kokeilemaan kädentaitojaan. Pajassa tutustutaan käsitöiden teossa tarvittaviin työvälineisiin ja -taitoihin sekä opetellaan niihin liittyvää sanastoa.