Opetukselliset aihekokonaisuudet


Kulttuuri-identiteetti ja paikallisuus
Oman kotiseudun historiaan tutustuminen vahvistaa identiteetin rakentumista ja lisää ymmärrystä kulttuurin pysyvyydestä ja jatkuvuudesta. Kullakin paikkakunnalla ja seudulla on tehty paikallisen perinteen mukaisia käsitöitä ja käytetty omia värejä ja kuoseja. Käsitöiden koristeaiheet vaihtelevat alueittain, samoin käytetyt tekniikat.

Perinteiset kädentaidot
Työpajassa tutustutaan naisten käsityöperinteeseen ja vanhoihin kädentaitoihin sekä esitellään vanhoja tekniikoita ja niihin käytettyjä työvälineitä. Entisaikaan käsityöosaaminen oli ensisijaisen tärkeää, koska kaikki käyttötekstiilit ja vaatteet valmistettiin kotona itse. Värien käyttö ja koristelu ovat arjen kauneutta, mallit kertovat entisaikojen ihmisten kauneudentajusta ja mieltymyksistä. Työpajassa ja siihen liittyvissä koulutehtävissä nostetaan esille vanhoja käsityötaitoja, joiden osaaminen on merkittävästi vähentynyt nykyaikana. Taitojen ylläpitäminen ja elvyttäminen on kulttuuriperintömme suojelutyötä. Osaamista ja tietämystä entisajan taidoista voi ylläpitää myös soveltamalla perinteisiä tekniikoita ja malleja moderneihin käyttö- ja taide-esineisiin.

Ympäristökasvatus
Omavaraistalous perustui eri materiaalien tuntemukselle ja käsityötaidoille. Vaatteet ja tekstiilit tehtiin itse.  Raaka-aineena käytettiin oman talon antimia, kuten villaa ja itse kasvatettua pellavaa. Vain hienompiin vaatteisiin, kuten juhlapukuihin, ostettiin kankaat ammattikutojilta.Menneisiin elämäntapoihin perehtyminen antaa vertailevaa näkökulmaa nykyiselle kulutusyhteiskunnalle.

Kulttuurihistoriaa elämysten kautta
Entisajan käsityöperinteeseen tutustuminen tarjoaa esteettisiä kokemuksia ja lisää historiallista tietoa kädentaidoista, materiaalien käytöstä sekä ajasta ennen teollista tuotantoa. Elämyksellisyyttä tuodaan harjoituksilla, joissa jokainen pääsee kokeilemaan kädentaitojaan. Pajassa tutustutaan käsitöiden teossa tarvittaviin työvälineisiin ja -taitoihin, sekä opetellaan niihin liittyvää sanastoa.