Kirjallisuutta ja linkkejäAho, Kerttu - Hellevuo Pulmu - Niemi
Lankatöitä omin käsin. WSOY. Porvoo 1979.

Kaukonen, Toini-Inkeri

Suomalaiset kansanpuvut ja kansallispuvut. WSOY. Porvoo 1985.

Merisalo, Viivi

Nauhoja. WSOY. Porvoo 1978.


Laaksonen, Liisa – Salo, Maija


Lystiä leikkiä. Perinnettä ja perinneleikkejä. Mannerheimin lastensuojeluliitto. WSOY. 1983

Raussi-Tihula Helena.


Kirjotut kirjaimet – Muistojen monogrammit. Tammi. Hämeenlinna 1999.

Sirelius, U.T Suomen kansanomaista kulttuuria II. Esineellisen kansatieteen tuloksia. Otava 1921.

Vuorela, Toivo

Kansanperinteen sanakirja. WSOY. Porvoo 1979.

Vuorela, Toivo Suomalainen kansankulttuuri. WSOY. Porvoo 1975.http://www.avoinmuseo.fi/kasityonurkka/