Opetukselliset aihekokonaisuudet

Kulttuuri-identiteetti ja paikallisuus
Oman kotiseudun historiaan tutustuminen vahvistaa oman identiteetin rakentumista ja lisää ymmärrystä kulttuurin pysyvyydestä ja jatkuvuudesta. Omalla asuinalueella on oma erityinen historiansa, joka on muotoutunut luonnonolojen ja elinkeinojen mukaan. Kyläkaupat olivat aikaisemmin merkittäviä kohtaamipaikkoja.

Historiallisen tiedon lisääminen, ympäristökasvatus
Omavaraistaloudessa itse tekeminen ja kädentaidot korostuivat. Ruokien ja tarvekalujen sekä tekstiilien raaka-aineet tuotettiin itse. Markkinoilta ja maalaiskaupasta ostettiin tuotteita, joita kotitilalta ei saanut tai joiden valmistaminen oli työlästä. Työpajassa tutustutaan kaupankäynnin kannalta tärkeisiin vanhoihin pituus-, paino- ja tilavuusmittoihin sekä mittausvälineisiin.

Kulttuurihistoriaa elämyksellisen oppimisen kautta, tapakulttuuri
Vanhaan kaupankäyntiin tutustuminen auttaa näkemään arjen muuttumisen ja kulttuurisen kehityksen talonpoikaiskulttuurin ajoista nykypäivään. Maalaiskaupassa asiointi poikkesi nykypäivän tavarataloissa tai marketeissa käynnistä. Tutustuessa kaupan vanhoihin mittausvälineisiin ja ostotuotteisiin opitaan teemaan liittyvää sanastoa. Kaupankäynnin työvälineiden kokeilu tekee oppimisesta elämyksellistä.