Kirjallisuutta ja linkkejä


Markkinoilta markettiin Suomen Kotiseutuliiton julkaisuja A:8. Euroopan rakennusperintöpäivät. 2002.

Sinisalo, Hannu  Ihmisen ja työn kuvia. Valokuvia 1920- 1930-luvunkansanelämästä.Kimy
Kustannus Oy. Jyväskylä 1981.

http://www.finnica.fi/keski-suomi/kauppa/artikkelit/voutilainen.htm