HALOO, minä täällä! - työpajasivut

HALOO, minä täällä! -työpajasivut on luotu Keski-Suomen museon ja koulujen välisen yhteistyön lisäämiseksi ja kulttuuriperintöopetuksen tueksi.

HALOO, minä täällä! - verkkotyöpajassa käsitellään eri ilmiöitä kuten koulua, harrastuksia, sotaa, jälleenrakennusta, nuorisokulttuuria ja teknologiaa reilun 100 vuoden ajalta (1880-2000). Palvelun päätavoite on rakentaa kulttuurihistorialliseen verkkotyöpajaan osallistuvan omaa identiteettiä, tutkia omia juuria ja omaa elinympäristöä. Työpajoissa tutkitaan yksilön valintoja ja kokemuksia eri vuosikymmenillä Keski-Suomessa. Työpajaan osallistuvan tehtävänä on verrata annettuja tarinoita oman elämänsä ja sukunsa tarinoihin ja tavaroihin. Pajatyöskentelijä hahmottelee asemaansa keskisuomalaisessa kulttuurissa.

Haloo, minä täällä! – kulttuurihistoriallisten verkkotyöpajojen kohderyhminä ovat ylä-asteikäiset koululaiset. Pajojen aineistot on koottu Keski-Suomen museon esine-, valokuva- ja arkistokokoelmista. Oheistavoite on tehdä museon esineistö ja kuvat saavutettavimmiksi verkon välityksellä kaikkien kiinnostuneiden katseltaviksi. Haloo, minä täällä! –verkkosivuilla sovelletaan Esteetön museo -hankkeessa saatuja kokemuksia.

Tällä hetkellä vielä puuttuvat kolmen viimeisen verkkotyöpajan sivuilta miljöö-osion asiat.

Haloo, minä täällä!

Työpajat