Villa Rana, kuva suunnittelualueesta

Villa Rana, sijaintikartta

05/Villa Rana, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Kaava-alue sijaitsee Seminaarinmäellä ruutukaavakeskutan lounaispuolella.

Kaavatunnus
tunnus: 05:091

Yhteyshenkilöt
Nana Pentti, Asemakaava-arkkitehtiPaula Julin, KaavoitusarkkitehtiJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunkirakennelautakunta

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 27.8.2003, 11.3.2009;Kaavaluonnos nähtävillä 26.11.2013-10.1.2014 osana Seminaarinmäen kampuksen suojelukaavaaKaavaehdotus nähtävillä 27.4.-28.5.2018, 5.4.-23.4.2019Kaavan hyväksyminen 7.5.2019Kaava lainvoimainen 25.6.2019

Kaavan uusin vaihe
Kaava on saanut lainvoiman 25.6.2019

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Villa Rana (v. 1905) on Yrjö Blomstedtin suunnittelema jugendtyylinen kaksikerroksinen kivirakennus, joka oli alkuaan seminaarin käsityö- ja piirustussalirakennus. Se on ollut useita vuosia käyttämättömänä odottamassa peruskorjausta. Villa Ranan länsipuolella suojaisassa rinteessä sijaitseva puutarha rajautuu yliopiston päärakennukselle johtavan kulkureitin tiilimuuriin. Puutarha on vastikään kunnostettu Maisemasuunnittelu Hemgårdin suunnitelmien mukaan alueen kasvitieteellisiä ja koulupuutarhamaisia ominaispiirteitä kunnioittaen. Villa Ranan pihapiirin pohjoisosa liittyy vanhaan seminaarinpuistoon ilman omaa rajattua pihatilaa. Alueella on liito-oravien elinympäristöjä. Pihalla on sorapintainen pysäköintialue, jolle ajetaan samasta ajoneuvoliittymästä kuin muulle yliopistoalueelle. Pihapiiri on rajattu Seminaarinkadusta lauta-aidalla.

Kaavan tavoitteet
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on 31.10.2016 myynyt Villa Ranan ja määräalan yliopiston tontista yksityiselle maanomistajalle. Maanomistajat ovat hakeneet asemakaavan muutosta, jossa Villa Ranan käyttötarkoitus muutettaisiin mahdollistamaan yksityinen liiketoiminta. Kaavamuutoksessa ratkaistaan myös Villa Ranalle muodostettavan tontin rajat, rakennusoikeus, suojelu, pysäköinti, ajoneuvoliittymät sekä muu tontin käyttö ottaen huomioon alueen kulttuuriympäristöarvot, maisemalliset arvot sekä luontoarvot.

Nähtävillä olleen kaavaehdotuksen jälkeen maanomistajien tavoitteet kaavassa olevien aluevarausten ja kaavamääräysten suhteen ovat muuttuneet, ja maanomistajien aloitteesta tapahtuneet, tontin rajoja ja kaavamääräyksiä koskevat muutokset ovat johtaneet kaavaehdotuksen toiseen lautakuntakäsittelyyn ja nähtäville asettamiseen.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös