Suuruspään sijaintikartta

23 / Suuruspää, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Kaavoitettava alue sijaitsee Jyväsjärven rannalla Suuruspäässä, vajaan kahden kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta. Suunnittelualue rajoittuu pohjoisessa, lännessä ja etelässä Jyväsjärven rantaan, idässä Suuruspääntiehen ja kahteen rivitaloasuinkortteliin.

Kaavatunnus
tunnus: 23:100

Yhteyshenkilöt
Mari Raekallio, KaavoitusarkkitehtiTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 12.09.2017;

Kaavan uusin vaihe
Asemakaava tuli vireille 12.9.2017 ilmestyneessä sanomalehti Keskisuomalaisessa.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Alueella on nykyisin Keski-Suomen Ensi- ja turva-koti ry:n toimitilat, jotka on tavoitteena siirtää.

Kaavan tavoitteet
Alueelle järjestettiin arkkitehtuurin kutsukilpailu 12.9.-10.11.2017 välisenä aikana. Kilpailun tarkoituksena oli laatia suunnittelualueelle asuinrakentamisen korttelisuunnitelma, joka on arkkitehtuuriltaan korkealuokkainen, identiteetiltään vahva ja kaupunkikuvallisesti mielenkiintoinen, ottaa huomioon alueen maisema- ja luontoarvot ja on teknistaloudellisesti toteutuskelpoinen. Tavoitteena oli löytää suunnitelma, jonka pohjalta asemakaavasuunnittelua ja hankkeen toteutussuunnittelua voidaan jatkaa.

Kilpailuun kutsuttiin kolme arkkitehtitoimistoa: Arkkitehtitoimisto LPV, Jyväskylä; BST-arkkitehdit, Tampere ja OOPEAA Oy, Seinäjoki. Kilpailun järjesti Peab Oy, yhteistyössä maaomistajan Keski-Suomen Ensi- ja turvakoti ry:n sekä Jyväskylän kaupungin kaavoituksen kanssa. Kilpailuehdotuksien arvioinnin pohjaksi järjestettiin myös julkinen kysely 16.-20.11.2017 välisenä aikana, jonka suosikiksi nousi ehdotus nimimerkillä ”Brunssilla” (BST), toiseksi tuli ”Käpälä” (OOPEAA) ja kolmanneksi ”Circulus” (LPV).

Maanomistajan, Peab Oy:n, Jyväskylän kaupungin ja Suomen Arkkitehtiliiton edustajista koostuva tuomaristo, päätti yksimielisesti joulukuun aikana, että ehdotus ”Käpälä” valitaan voittajaksi. Ote arvostelupöytäkirjasta: ”Työssä on kaupunkikuvallista vahvuutta. Se luo selvästi tunnistettavan tämän ajan arkkitehtonisen kerrostuman Jyväsjärven rannalle. Työssä on runollisuutta ja raikkautta, ja se löytää Suuruspään hengen… ”Käpälä” tarjoaa kilpailuehdotuksista kirkkaasti parhaimmat mahdollisuudet jatkotyöhön, sillä siinä on selkeä ja vahva kokonaisidea, jonka voi luottaa kestävän.”

Kilpailun arvostelupöytäkirjaan ja ehdotuksiin voi tutustua tarkemmin osoitteessa: www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/suuruspaa

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös