61/Liinalammenranta, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Kaava-alue sijaitsee Tikkakoskella Liinalammin asuinalueella Tervaruukinkadun ja Autiokankaantien kulmauksessa.

Kaavatunnus
tunnus: 61:036

Yhteyshenkilöt
Jussi Sievänen, KaavasuunnittelijaJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 15.3.2017;

Kaavan uusin vaihe

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueena on käytöstä poistunut teollisuustontti ja virkistysalue Liinalammen rannalla. Teollisuustontilla sijaitsee käytöstä poistunut yksikerroksinen teollisuusrakennus (puusepänliike) ja sen toimintaan liittyvä varastorakennus. Rakennukset ovat purkukuntoisia. Virkistysalueelta on purettu lähivuosina kaksi asuinrakennusta ja viisi piharakennusta, minkä vuoksi alueella on paljon ruohottuneita alueita, pihapiirien jäänteitä kasvilajeineen ja piha-alueita rajaavia metsäkaistaleita. Varsinainen suunnittelualue on kooltaan n. 24 hehtaaria. Suunnittelualue on lähes tasainen ja rajoittuu Liinalammen puustoiseen rantaan. Lampi on rehevä ja kooltaan n. 13,5 hehtaaria.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on muodostaa Liinalammen rantaan pienimuotoinen ja omaleimainen pientalokorttelialue monipuolistamaan Tikkakosken omakotitonttitarjontaa olemassa olevien palveluiden äärellä.
Kaavamuutoksessa käytöstä poistuneelle teollisuustontille ja viereiselle virkistysalueelle suunnitellaan n. 10–12 pientalotontin asuinkorttelikokonaisuuden muodostamista.

Asemakaavan muutos on Jyväskylän kaupungin kaavoitusohjelman mukainen asuinrakentamisen kohde. Kohteen kaavoitus on ajoitettu vuodelle 2017. Suunnittelualue on Jyväskylän kaupungin omistuksessa.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös