Kankaan sydän II, sijaintikartta

14 / Kankaan sydän II, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kankaan alueella Jyväskylän ydinkeskustasta koilliseen Tourujoen itärannalla ja käsittää aluetta vanhan paperitehtaan itäpuolelta. Alueen rajaus tarkentuu suunnittelun kuluessa.

Kaavatunnus
tunnus: 14:063

Yhteyshenkilöt
Tapani Tommila, KaavoitusarkkitehtiJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 15.03.2017;Kaavaluonnos nähtävillä 6.6.-6.7.2017Kaavaehdotus nähtävillä 27.10.-27.11.2017Kaavan hyväksyminen 26.3.2018Kaava lainvoimainen 22.5.2018

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 22.5.2018

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Muutosalue kuuluu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Kankaan paperitehtaan tehdasalueeseen. Alueen läheisyydessä on suojeltu vanha paperitehdas ja kanavarakenteita. Muutosalueelta on jo purettu uuden paperitehtaan rakennuksesta osa. Alueella on vielä myös 110 kV:n voimalinjan rakenteita sekä Telia-Sonera OYJ:n masto. Alue on Jyväskylän kaupungin omistuksessa.

Kaavan tavoitteet
Kankaan alueen asemakaavoituksen uuden vaiheen tavoitteena on mahdollistaa asuinrakentamisen jatkaminen Kankaan alueen ”sydämessä”. Kangas tullaan asemakaavoittamaan useassa vaiheessa tulevan vuosikymmenen aikana.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös