Kankaan sydän I, sijaintikartta

14 / Kankaan sydän I, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kankaan alueella Jyväskylän ydinkeskustasta koilliseen Tourujoen itärannalla ja käsittää aluetta vanhan paperitehtaan tontin itäpuolelta Kankaan aukioon liittyen. Alueesta on poistettu vanhan paperitehtaan tontti (kortteli 11 tontti 22) ennen luonnosvaihetta. Alueen rajaus tarkentuu suunnittelun kuluessa.

Kaavatunnus
tunnus: 14:062

Yhteyshenkilöt
Pirjo Heinänen, SuunnitteluarkkitehtiTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 15.03.2017;Kaavaluonnos nähtävillä 15.08.-14.09.2017Kaavaehdotus nähtävillä 10.10.-9.11.2017Kaavan hyväksyminen 11.12.2017Kaava lainvoimainen 02.02.2018

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutos voimaan 2.2.2018.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Muutosalue kuuluu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Kankaan paperitehtaan tehdasalueeseen. Muutosalueelta on jo purettu uuden paperitehtaan rakennuksesta osa sekä erilaisia muita paperitehtaan toimintaan liittyneitä rakenteita ja säiliöitä.

Kaavan tavoitteet
Kankaan vanhan tehdasalueen asemakaavan muutos käynnistetään tavoitteena mahdollistaa uudisrakentamisen jatkaminen Kankaan alueen ytimessä, "sydämessä" erityisesti työpaikkarakentamiseen. Kankaan alue tullaan uudelleen asemakaavoittamaan useassa eri osassa tulevan vuosikymmenen aikana.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös

Sivu päivitetty 2.2.2018

Kaavan asiakirjat

Viralliset

Muu aineisto

Kaavan käsittelyasiakirjat

 

Kaavasta annetut kommentit / Kommentointi

 

Vireillä olevat asemakaavat

Kaupunkisuunnitteluosasto