Keljonkatu 28, sijaintikartta

05 / Keljonkatu 28, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Kaava-alue sijaitsee 5. kaupunginosassa, osoitteessa Keljonkatu 28. Kaavamuutos koskee entistä seurakuntakeskuksen tonttia, viereistä katualuetta ja tonttia koskevaa pysäköintitonttia.

Kaavatunnus
tunnus: 05:090

Yhteyshenkilöt
Jussi Sievänen, KaavasuunnittelijaTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 15.03.2017;Kaavaluonnos nähtävillä 07.04.-08.05.2017Kaavaehdotus nähtävillä 09.02.-12.03.2018Kaavan hyväksyminen 11.06.2018

Kaavan uusin vaihe
Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Äänin 55-10-2-0 kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 11.6.2018 asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon tontille 5-137-2.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualue sijaitsee suoraviivaisen kokoojakadun Keljonkadun varressa. N. 1200 m² laajuinen pysäköintialue sijaitsee kadun vastakkaisella puolella ja se on osoitettu seurakuntakeskuksen ja vanhainkodin käyttöön. Suunnittelualueen tontilla sijaitsee vuonna 1979 valmistunut Keljon seurakuntakeskus, jossa kirkollinen toiminta on päättynyt. Kiinteistö on siirtynyt yksityiseen omistukseen vuonna 2011.

Kaavan tavoitteet

Kaavan sisältö
Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia entisen seurakuntakeskuksen tontin muuttamista asuinrakentamiselle. Kaavamuutoksella ratkaistaan seurakuntakeskuksen purkamisedellytykset sekä uudisrakentamisen laajuus, kaupunkikuvalliset reunaehdot, rakentamistapa ja muu tontin käyttö.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös