Kuohun osayleiskaavan sijaintikartta

y104_Kuohun osayleiskaava, yleiskaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän länsirajalla. Etäisyys Jyväskylän keskustaan on noin 18 km. Alueen pohjoispäässä itä - länsi suunnassa kulkee valtatie 23 ja 18 (Keuruuntie). Alue sisältää Kuohun kylätaajaman radan eteläpuolisen osan ympäristöineen.

Kaavatunnus
tunnus: y104

Yhteyshenkilöt
Vesa Rajaniemi, KaavoitusinsinööriMarja Särkkä, suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 13.01.2017;Kaavaluonnos nähtävillä 26.01. - 16.03.2018

Kaavan uusin vaihe
Kuohun osayleiskaava pidetään luonnoksena nähtävillä 26.1. - 16.3.2018 välisen ajan Palvelupiste Hannikaisessa, Hannikaisenkatu 17.
Osallisilla on mahdollisuus toimittaa mielipiteensä kirjaamoon, os. PL 193, 40101 Jyväskylä (Vapaudenkatu 32) tai kirjaamo@jyvaskyla.fi viimeistään 16.3.2018 ennen klo 15.00.

Nähtäville asetettua osayleiskaavaluonnosta esitellään asukastilaisuudessa keskiviikkona 14.2.2018 kello 18-20. Paikka: Kuohun kylätalo, osoite Suvitie 7.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Alue rakentuu Kuohun taajaman ympäristöön. Pohjoisosan läpi kulkee valtatie 23 ja 18 (Keuruuntie). Tältä etelään lähtee kaksi maantielain mukaista yhdystietä (Raiviokoskentie ja Sarvenperäntie). Pohjoisesta suunnittelualue rajautuu rautatiehen. Suunnittelualueen tämänhetkinen asukasluku on noin 440 henkeä ja heistä noin 320 asuu Kuohun taajaman tiiviissä osassa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 11 kem2 ja tästä vesialuetta on noin 1 kem2.

Kaavan tavoitteet
Tarkoituksena on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jossa rakennusoikeus osoitetaan rakennuspaikkakohtaisesti. Rakennusluvan edellytykset kuitenkin tutkitaan myös tulevaisuudessa aina erikseen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella suunnittelutarveratkaisulla.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös