Huhta4 Kangasvuoren rinne sijainti

20/Kangasrinne (Huhta 4), asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee entisellä Kangasvuoren sairaala-alueella, Huhtasuon kaupunginosassa, noin 4 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta. Alueen vieressä sijaitsevat Huhtasuon liikuntapuisto, Kangasvuoren ulkoilureitit ja Huhtasuon yhtenäiskoulu. Lähettyvillä ovat myös Huhtasuon ostoskeskus ja kirkko.

Kaavatunnus
tunnus: 20:040

Yhteyshenkilöt
Mari Raekallio, KaavoitusarkkitehtiJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 24.2.2016;

Kaavan uusin vaihe

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueen tontti on puistomainen ja väljästi rakennettu entinen sairaala-alue. Alue on valoisa, sen taustalle koilliseen nousee jyrkästi metsäinen Kangasvuori. Suunnittelualueen maasto on pääosin loivaa rinnettä ja lounaasta osin tasaistakin. Alueen suojeltu rakennuskanta on 1950-luvulta. Nämä (kaksisiipinen sairaalarakennus, lääkärin, perheellisten ja perheettömien työntekijöiden asuinrakennukset) on suunnitellut kaupunginarkkitehti Olavi Kivimaa. Sairaalarakennusta on myöhemmin laajennettu useaan otteeseen. Lisäksi alueen uusin rakennuskanta lounaisosassa on 1990-luvulta. Suunnittelualueen sijainti, palveluiden saavutettavuus, hyvät joukkoliikenneyhteydet ja virkistysmahdollisuudet ovat alueen vahvuuksia. Lisäksi alueen aurinkoinen rinne, vanha rakennuskanta ja puistomaisuus tuo alueelle voimakasta identiteettiä.

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutosalue on kooltaan noin 8,4 hehtaaria ja on yksityisen omistuksessa. Tavoitteena on osoittaa alueelle lisärakennusoikeutta monipuoliselle asumiselle noin 10 000kem2 (nykyinen rakennusoikeus noin 16 655kem2). Lisäksi alueelle tutkitaan liike- ja toimistorakentamisen mahdollisuudet.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös