Vanha Ortopedia, sijaintikartta

Vanha Ortopedia, viistokuva 2 suunnittelualueesta

Vanha Ortopedia, viistokuva 1 suunnittelualueesta

01 / Vanha Ortopedia, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Hannikaisenkatu 7

Kaavatunnus
tunnus: 01:169

Yhteyshenkilöt
Mauri Hähkiöniemi, KaavasuunnittelijaTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 26.06.2015;Kaavaluonnos nähtävillä 16.02.-15.03.2016Kaavaehdotus nähtävillä 13.01.-13.02.2017Kaavan hyväksyminen 29.05.2017

Kaavan uusin vaihe
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 28.5.2018 päättänyt hakea korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa ja tehnyt valituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 4.5.2018 antamassaan päätöksessä kumonnut kaupunginvaltuuston asemakaavan hyväksymistä koskevan päätöksen korttelin 5 tonttien 12 ja 13 osalta.

Kaupunginhallitus on antanut lausunnon valitukseen 28.8.2017.

Asemakaavamuutoksen hyväksymispäätöksestä on jätetty 15.6.2017 yksi valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.5.2017 asemakaavan muutosehdotuksen.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualue on maastonmuodoiltaan kaakon suuntaan laskevaa rinnettä. Alueen luoteisosasta koilliseen maasto laskee noin viidellä metrillä. Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsee 1979 valmistunut neljäkerroksinen ja vaalea tiiliverhoiltu Cygnaeus-talo. Alueen eteläosassa sijaitsee 1888 ja 1901 valmistuneet Vanhan Ortopedian kaksi toisiinsa kytkettyä puuverhoiltua rakennusta. Vanhan Ortopedian rakennukset ovat asemakaavalla suojeltuja. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,1 hehtaaria.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle Jyväskylän keskustaan soveltuvaa kaupunkikuvallisesti korkeatasoista täydennysrakentamista sekä mahdollistaa alueen kehittäminen hakijan tavoitteiden mukaisen toiminnan edellytyksien mukaisesti. Alueen täydennysrakentamisen tulee muodostaa saumaton ja toimiva osa Jyväskylän ydinkeskustan ruutuasemakaava. Täydennysrakentaminen on sovitettava yhteen arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön kanssa arvot säilyttäen.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös