Ainolanrinne II, sijaintikartta

Ainolanrinne II, viistokuva suunnittelualueesta

23 / Ainolanrinne II, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Survontie 13

Kaavatunnus
tunnus: 23:098

Yhteyshenkilöt
Mauri Hähkiöniemi, KaavasuunnittelijaTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunkirakennelautakunta

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 06.05.2015;Kaavaluonnos nähtävillä 08.03.-22.03.2016Kaavaehdotus nähtävillä 13.05.-27.05.2016Kaavan hyväksyminen 14.06.2016Kaava lainvoimainen 29.07.2016

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutos ja tonttijako voimaan 29.7.2016.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Noin puolet suunnittelualueesta on rakentamatonta aluetta, jolla kasvaa lehtipuuvaltaista koivulehtoa. Suunnittelualueen länsi- ja pohjoisosa on rakennettua aluetta, jossa sijaitsee kaksi asuinrakennusta ja liikerakennus. Lähinnä rantaa sijaitsee 1930 valmistunut punainen puuverhoiltu harjakattoinen asuinrakennus. Alueen länsireunalla sijaitsee 1960 valmistunut vaaleankeltainen puuverhoiltu harjakattoinen liikerakennus. Alueen itäpuolella on paikallisesti arvokas puronvarsilehto, joka on asemakaavassa osoitettu luonnontilassa säilytettäväksi lähivirkistysalueeksi (VL/s). Suunnittelualueen maasto laskee Survontieltä kohtalaisen jyrkästi luoteen ja pohjoisen suuntaan (yhteensä noin kymmenellä metrillä). Maasto laskee jyrkästi suunnittelualueen itäreunalta lähivirkistysalueelle, johon muodostuu jyrkkäpiirteinen raviinimuodostelma. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 6200 m².

Kaavan tavoitteet
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa arkkitehtuuriltaan laadukkaan sekä toteuttamiskelpoisen korttelialueen muodostuminen näkyvälle paikalle Jyväsjärven rantamaisemaan ottaen huomioon lähiympäristön luontoarvot.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös