Etpo_Kmaki_sijainti

y1_Eteläportti-Kauramäki osayleiskaava , yleiskaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän keskustasta noin kuusi kilometriä etelään. Suunnittelualue sijaitsee pääosin valtatie 9:n länsipuolisella alueella ja se rajautuu pohjoisessa Roninmäkeen ja Ylämyllyjärveen, lännessä Ronsuntaipaleentiehen ja etelässä kaupungin rajaan sekä Kolmisoppisen länsiosaan.

Kaavatunnus
tunnus: y1 033

Yhteyshenkilöt
Reijo Teivaistenaho, KaavoitusarkkitehtiTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 24.09.2009 ;Kaavaluonnos nähtävillä 07.08.2012 - 10.09.2012

Kaavan uusin vaihe
Eteläportti-Kauramäki osayleiskaavan laatiminen on päättynyt. Kaava ei etene ehdotusvaiheeseen. Suunnittelualueella on voimassa Jyväskylän kaupungin yleiskaava (KV 10.11.2014). https://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/yleiskaava

Osayleiskaavatyön suunnitteluaineistoon ja selvityksiin voi tutustua Jyväskylän kaupungin kaavoituksessa.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualue on nykytilassaan pääosin mäkistä metsämaastoa. Alueen keskiosassa sijaitsee Huhtalan tila, jonka ympärillä on peltoa ja kalastusmatkailuun käytettäviä tekolampia. Huhtalan tilan lähellä sijaitsevien Huhtalammen lähistöllä on myös yksittäisiä pientaloja. Alue liittyy luoteisosaltaan Ylämyllyjärven asuntoalueeseen. Suunnittelualueella sen eteläosassa kulkee 110 kV:n voimalinja. Myös Härkösuon Natura-alue on suunnittelualueella. Suunnittelualueen omistaa osin Jyväskylän kaupunki osin maa on ykstyisessä omistuksessa.

Kaavan tavoitteet
Eteläportti-Kauramäki osayleiskaavan tavoitteena on suunnitella keskisuomalaiseen metsämäkimaisemaan sopiva asuinalue, jossa asumisen lisäksi on myös sitä tukevia palveluja, virkistysmahdollisuuksia sekä työpaikkatoimintoja. Tavoitteena on yhdistää Ylämyllyjärven ja Eteläportin välinen yhdyskuntarakenne.

Eteläportin alueelle on tarkoitus mahdollistaa monipuolisia kaupallisia ja julkisia palveluja sekä asumista.
Alueen luontoarvot, reitistöt ja maisemalliset avaintekijät huomioidaan suunnittelussa.

Kaupan mitoitus pohjautuu tekeillä olevan Keski-Suomen maakuntakaavan 4.vaihekaavaan. Osayleiskaavaa ei viedä hyväksymiskäsittelyyn ennen kuin vaihekaava on saanut lainvoiman.

Kaavan sisältö
Kaavan tavoitteena on muuttaa voimassa olevia yleiskaavoja ja laatia niitä tarkentava oikeusvaikutteinen osayleiskaava (yleiskaavan muutos) Kauramäen alueelle. Kaavassa määritellään alueelle sijoittuvan asumisen, kaupan, palveluiden, työpaikkojen, suojelulaueiden ja virkistystoimintojen luonne ja mitoitus sekä alueen liikenneverkon pääpiirteet.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös