Tikanranta I, asemakaavan havainnekuva

Tikanranta I, suunnittelualueen sijainti

Tikanranta I, viistokuva suunnittelualueesta

26 / Tikanranta I, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Kaavoitettava alue sijaitsee Pohjanlahden pohjukassa, Sippulantien ja Pohjanlahden välisellä alueella.

Kaavatunnus
tunnus: 26:042

Yhteyshenkilöt
Mauri Hähkiöniemi, KaavasuunnittelijaJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 30.11.2016;Kaavaluonnos nähtävillä 29.08.-26.09.2017Kaavaehdotus nähtävillä 09.02.-12.03.2018Kaavan hyväksyminen 23.4.2018Kaava lainvoimainen 15.6.2018

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 15.6.2018

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Kaavoitettava alue on nykyisellään pääosin viher- ja virkistysaluetta. Alueella sijaitsee aktiivisesti käytetyt Tikan uimaranta, venelaituri sekä venevalkama, jotka säilyvät nykyisessä käytössä.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa alueelle laadukasta ja tiivistä asumispainotteista (rivi- ja kerrostalo) täydennysrakentamista alueen ominaispiirteet huomioon ottaen. Täydennysrakentaminen on tavoitteellista sovittaa saumattomaksi ja toimivaksi osaksi aluerakennetta ja maisemaa.

Kaavan sisältö
Sippulantien ja Pohjanlahden ranta-alueen väliin sijoittuu neljä nelikerroksista kerrostaloa ja kolme kaksikerroksista rivitaloa. Uimarannantien päähän sijoittuu kytkettyjen pientalojen korttelialue. Täydennysrakentamista alueelle tulee yhteensä 7320 kerrosalaneliömetriä, mikä mahdollistaa asunnon noin 125-150 asukkaalle. Käytössä olevat uimaranta ja venevalkama-alue sekä kevyen liikenteen reitit säilyvät virkistys- ja viheralueina.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös