Hämeenpohjantien yritysalue, sijaintikartta

27/Hämeenpohjantien yritysalue, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Hämeenpohjantien pohjoispuolella Kuokkalan kaupunginosassa noin kuusi kilometriä Jyväskylän keskustasta.

Kaavatunnus
tunnus: 27:013

Yhteyshenkilöt
Tuija Solin, projektipäällikköMarja Särkkä, suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 23.2.2018;Kaavaluonnos nähtävillä 21.9. -22.10.2018

Kaavan uusin vaihe
Kaavaluonnos on ollut luonnoksena nähtävillä 21.9. - 22.10.2018 välisen ajan Palvelupiste Hannikaisessa, Kivääritehtaankatu 6, ovi A1.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Alue on osa laajempaa Hämeenpohjantien yritysaluetta, mutta nykyisen asemakaavan mukainen toiminta ei ole toteutunut alueella. Alueen länsiosa on lehtipuuta ja pajua kasvavaa, lupiini on valloittanut tienvierustat ja lounaisosan peltoalueen. Alueella sijaitsee kaksi asumiskäytössä olevaa kiinteistöä, vuosilta 1947 ja 1962. Asuinrakennusten käytetty rakennusoikeus on yhtensä noin 290 kerrosalaneliömetriä.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavan muutos on lähtenyt liikkeelle kaupungin aloitteesta ja suunnittelualue kuuluu kaavoitusohjelman mukaiseen Hämeenpohjantien yritysalueen kaavamuutoskokonaisuuteen.
Tavoitteena on mm. muuttaa liikennealuetta (LT) yritystoimintaa sisältäväksi korttelialueeksi, koska ko. Kuokkalan kehäväylävaraus on nähty tarpeettomaksi. Hämeenpohjantie tulisi toimimaan kehäväylä tyyppisenä katuna jatkossakin, mikä huomioidaan kaavamuutoksessa. Hämeenpohjantien pohjoispuolta halutaan kehittää pienteollisuusalueena, joka sisältää mittakaavaltaan suhteellisen pienimuotoista, ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta yritystoimintaa sekä siistiä varastointia. Alueelle on ajateltu myös sallia toiminnan kannalta tarpeellista asumista.
Alueelle tulee laatia erillinen tonttijako.
Alue on pääosin kaupungin omistuksessa, lisäksi alueella on yksi yksityinen maanomistaja ja suomen valtion omistama maa-alue.
Suunnittelualue on kooltaan noin 6,7 hehtaaria

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös