Vireillä olevat asemakaavat

Lohikoski-Heinälampi
Kaupunginosat: Lohikoski, Heinälampi, Seppälänkangas, Palokangas, Holsti

palaa hakuun
Tekeillä oleva asemakaava
Voimaan tullut asemakaava

Kaavan nimi / tunnus / kaavataso

Sijainti

Päivitetty

Suunnittelualue sijaitsee Niittytien ja Lahjaharjuntien katualueiden kulmauksessa osoitteessa Niittytie 1.

6.8.2019

Kaava-alue sijaitsee Seppälänkankaalla Laukaantien itäpuolella. Alue rajautuu Laukaantiehen ja idässä rautatiealueeseen, etelässä koilliseen ke-häväylävaraukseen ja pohjoisessa lähelle Laukaan kunnan rajaa.

13.4.2018

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Läntisen Palokärjen teollisuusalueella, Kuormaajantiestä erkanevan Sakselantien varrella noin 6,5 km:n etäisyydellä Jyväskylän keskustasta pohjoiseen.

21.2.2018

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Lohikosken kaupunginosassa, osoitteessa Käsälä 6.

16.9.2016