Vireillä olevat asemakaavat

Palokka-Puuppola
Kaupunginosat:

palaa hakuun
Tekeillä oleva asemakaava
Voimaan tullut asemakaava

Kaavan nimi / tunnus / kaavataso

Sijainti

Päivitetty

Osayleiskaava-alue sijaitsee Palokan pohjoisosassa keskimäärin 8 kilometriä Jyväskylän keskustasta pohjoiseen. Suunnittelualueen itärajana on Alvajärvi ja aivan sen pohjoispäässä vanha (nykyinen) nelostie. Uuden moottoritiesuunnitelman mukainen tielinjaus lähiympäristöineen sisältyy suunnittelualueeseen pohjoisessa Lahdenpohjan yksityistielle ja tähän suunnitellulle sillalle saakka. Lännessä suunnittelualue rajautuu Kirristä kohti Puuppolaa johtavaan Puuppolantiehen (kyseinen tie mukaan lukien). Nykyinen Kirrin valtatieristeys lähiympäristöineen jää kuitenkin kaavarajauksen ulkopuolelle.

20.2.2018

Kirrinmäen kaavamuutosalue sijaitsee noin 7 km kaupungin keskustasta pohjoiseen, Puuppolantien risteyksessä.

23.1.2018

Asemakaavan muutosalueena on Ritopohjantien liikennealue, joka sijaitsee Heinäojantien ja Suolammentie välisellä alueella

13.11.2017

Suunnittelualue sijaitsee Länsi-Palokassa Ruokkeentien länsipuolella. Kaava-alue rajoittuu itäpuolelta Ruokkeentiehen ja pohjoisosastaan Elovainion pientaloalueeseen.

27.10.2017

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Palokan Hei-nämäessä reilun kilometrin etäisyydellä Palokan keskustasta itään. Suunnittelualue rajautuu lounaasta lähivirkistysalueeseen (VL) ja muista ilmansuunnista teollisuustontteihin. Suunnittelualue sijaitsee osoitteessa Antinniityntie 12.

29.5.2017

Asemakaavan muutosalue sijaitsee osoitteessa Pajanotko 8, linnuntietä noin seitsemän kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta.

24.1.2017

Heinäojantie 6

3.11.2016

Suunnittelualue sijaitsee Ruokkeentien ja Laajavuorentien risteyksen tuntumassa Tuomiojärven rantamaisemissa. Suunnittelualueelta on noin 6 km kaupungin keskustaan.

11.10.2016

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Palokkajärven itäpuolella Luhtisenpuiston vieressä Pappilanvuoren pientaloalueella. Suunnittelualuetta rajaavat Kivirannantie ja Luhtisentien jatke.

4.11.2015