Vireillä olevat asemakaavat

Palokka-Puuppola
Kaupunginosat:

palaa hakuun
Tekeillä oleva asemakaava
Voimaan tullut asemakaava

Kaavan nimi / tunnus / kaavataso

Sijainti

Päivitetty

Suunnittelualue sijaitsee Palokan keskustassa ositteessa Koivutie 2, joka rajoittuu Ritopohjantiehen ja Koivutiehen, Kauppakujaan ja Palokantoriin.

14.11.2019

Kaava-alue sijaitsee Ritoniemessä käsittäen osan Saikkosentietä ja Revontietä sekä neljä tonttia ja virkistysalueita. Kaava-alueen raja täsmentyy suunnittelun edetessä.

30.10.2019

Suunnittelualue sijaitsee Taulunkujan ja Ainilankujan välisellä rauhallisella pientaloalueella.

24.9.2019

Suunnittelualue sijaitsee Länsi-Palokassa Ruokkeentien länsipuolella. Kaava-alue rajoittuu itäpuolelta Ruokkeentiehen ja pohjoisosastaan Elovainion pientaloalueeseen.

4.9.2019

Asemakaavan muutosalueen osoite on Saharisen-tie 3a/B Palokassa.

29.8.2019

Asemakaavan muutosalue sijaitsee osoitteessa Pajanotko 8, linnuntietä noin seitsemän kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta.

8.8.2019

Kaavamuutosalue sijaitsee Palokassa, Palokanorren ja Saarijärventien kiertoliittymän luoteiskulmassa.

13.5.2019

Asemakaava-alue sijaitsee Palokassa noin 6 kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta. Suunnittelualuetta rajaavat Ritopohjantie, Norolantie, lähivirkistysalue sekä rivitalojen korttelialue.

19.12.2018

Kirrinmäen kaavamuutosalue sijaitsee noin 7 km kaupungin keskustasta pohjoiseen, Puuppolantien risteyksessä.

7.8.2018

Asemakaavan muutosalueena on Ritopohjantien liikennealue, joka sijaitsee Heinäojantien ja Suolammentie välisellä alueella

7.8.2018

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Palokan Hei-nämäessä reilun kilometrin etäisyydellä Palokan keskustasta itään. Suunnittelualue rajautuu lounaasta lähivirkistysalueeseen (VL) ja muista ilmansuunnista teollisuustontteihin. Suunnittelualue sijaitsee osoitteessa Antinniityntie 12.

29.5.2017

Heinäojantie 6

3.11.2016

Suunnittelualue sijaitsee Ruokkeentien ja Laajavuorentien risteyksen tuntumassa Tuomiojärven rantamaisemissa. Suunnittelualueelta on noin 6 km kaupungin keskustaan.

11.10.2016

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Palokkajärven itäpuolella Luhtisenpuiston vieressä Pappilanvuoren pientaloalueella. Suunnittelualuetta rajaavat Kivirannantie ja Luhtisentien jatke.

4.11.2015