Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Hankinnat » Pienhankintakanava » Pienhankinta: Tarjouspyyntö

Pienhankinnat

TIEDOTE: PIENHANKINTAKANAVA POISTUU KÄYTÖSTÄ - ILMOITUKSET SIIRTYNEET UUTEEN PORTAALIIN

Hankintayksikkö
Yksikön nimi:Jyväskylän kaupunki / Laki- ja kilpailuttamispalvelut
Osoite:Kilpisenkatu 1, 40100 JYVÄSKYLÄ
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot:Annika Temonen
annika.temonen@jkl.fi
Hankinnan kohde
Tuotteen/palvelun nimi:TIEDOTE: PIENHANKINTAKANAVA POISTUU KÄYTÖSTÄ - ILMOITUKSET SIIRTYNEET UUTEEN PORTAALIIN
Tuotteen/palvelun kuvaus:Tämä ilmoitus on tiedote kaikille pienhankintakanavasta, ei tarjouspyyntö: Jyväskylän kaupunki on 1.9.2018 alkaen siirtynyt pienhankintakanavasta Cloudia-kilpailutusjärjestelmän pienhankintapalveluun. Pääset uuteen Pienhankintapalveluun täältä: https://pienhankintapalvelu.fi/jyvaskyla/Home/Index Tämä kanava poistuu näkyvistä syyskuun 2018 aikana. Jatkossa ilmoitukset julkaistaan yllämainitun linkin kautta.
Määrä:
Yksikkö (kpl, ltk, h, pv):
Osatarjouksetei
Tarjoaja voi tarjota yhteen tai useampaan seuraavista osista:
Tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset
Tarjouksen valintaperuste ja vertailuperuste sekä vertailuperusteiden painoarvot

Tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin

Keskeiset sopimusehdot
Toimitusaika:
Maksuehto:
Ohje -Laskutan kaupunkia
Palvelun vasteaika:
Takuuaika ja -ehdot:
Muu, mikä:
Sovellettavat yleiset sopimusehdot
Tarjouksen jättäminen
Tarjous tulee jättää:30.9.2018 klo 08:54 mennessä
Osoite tarjousten jättämiseksi:
Hankinnan tunnus:
Sitovat tarjoukset tulee jättää edellä mainittuun määräaikaan mennessä suljetussa kirjekuoressa, jonka päälle on merkitty hankinnan tunnus.
Muut tiedot
Hankintayksikkö pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Hankintayksiköllä on oikeus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat ja myöhässä saapuneet tarjoukset.

Hankinta-asiakirjat ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan pääsääntöisesti julkisia. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjouksesta sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, on tarjoajan ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. Hankintayksikkö harkitsee, ovatko liike- ja ammattisalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä.
Kysymykset ja vastaukset
Kysymysten jättöaikaTarjoajat voivat esittää hankintaan liittyviä tarkentavia kysymyksiä 6.7.2018 klo 08:54 mennessä. Kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen . Ainoastaan sähköpostitse ja määräaikaan mennessä esitettyihin kysymyksiin vastataan.
Kysymysten jättöosoite ja lisätiedot
VastauksetKysymyksiin vastataan viimeistään 6.7.2018 klo 08:54. Kaikki esitetyt kysymykset ja niihin annettavat vastaukset annetaan sähköpostitse tiedoksi kaikille kysymyksiä esittäneille sekä erikseen pyydettäessä muille kiinnostuneille. Mikäli tarjouspyyntöön tehdään kysymysten johdosta muutoksia, julkaistaan päivitetty tarjouspyyntö pienhankintakanavassa kysymyksiin vastaamisen yhteydessä.
Liitteet
Asiasanat
Tarjouspyyntö lisätty6.7.2018 klo 08:54

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje