Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Hankinnat » Pienhankintakanava » Pienhankinta: Tarjouspyyntö

Pienhankinnat

Jyväskylän keskustan laatukäsikirjan työohjelman laadinta

Hankintayksikkö
Yksikön nimi:Jyväskylän kaupunki / KRT / Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö
Osoite:
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot:Mervi Vallinkoski
Jyväskylän kaupunki / Kaupunkirakennepalvelut / Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö PL 233, 40101 Jyväskylä puh. 014 266 5060 mervi.vallinkoski@jkl.fi
Hankinnan kohde
Tuotteen/palvelun nimi:Jyväskylän keskustan laatukäsikirjan työohjelman laadinta
Tuotteen/palvelun kuvaus:Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö pyytää tarjoustanne keskustan laatukäsikirjan laadinnan työohjelmasta. Jyväskylän ydinkeskustan alueelle on tarkoitus lähivuosina tehdä vaiheittain laatukäsikirja (Laatuaapinen) ohjaamaan kaupunkiympäristön suunnittelua ja toteutusta. Tätä työtä, sen sisältöä ja tavoitteita sekä sen vaiheittain toteuttamista varten on tarkoitus käynnistää ohjelmointiprosessi, jonka toteuttamiseen kaupunki etsii tällä tarjouspyynnöllä tekijää.
Määrä:1
Yksikkö (kpl, ltk, h, pv):kpl
Osatarjouksetei
Tarjoaja voi tarjota yhteen tai useampaan seuraavista osista:
Tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset
  • Tarjoajan ei tarvitse liittää selvityksiä tarjoukseensa. Hankintayksikkö pyytää erikseen toimittamaan selvitykset vaatimusten täyttymisestä.
Tarjouksen valintaperuste ja vertailuperuste sekä vertailuperusteiden painoarvot

Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin seuraavin vertailuperustein:

  • muut liitteissä esitetyt perusteet: 60 %
  • hinta: 40 %

Vertailuperusteiden tärkeysjärjestys on merkitty numeroin tai suhteellinen painoarvo prosentein vertailuperusteen perään. Vertailuperusteiden sisältö on kuvattu tarkemmin liitteissä.

Keskeiset sopimusehdot
Toimitusaika:Työn tulee olla valmis 31.1.2019
Maksuehto:
Ohje -Laskutan kaupunkia
Palvelun vasteaika:
Takuuaika ja -ehdot:
Muu, mikä:
Sovellettavat yleiset sopimusehdotMuut yleiset sopimusehdot, mitkä: konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 2013)
Tarjouksen jättäminen
Tarjous tulee jättää:31.8.2018 klo 16:00 mennessä
Osoite tarjousten jättämiseksi:mauri.hahkioniemi@jkl.fi
Hankinnan tunnus:Keskustan laatuaapinen
Sitovat tarjoukset tulee jättää edellä mainittuun määräaikaan mennessä suljetussa kirjekuoressa, jonka päälle on merkitty hankinnan tunnus.
Muut tiedot Tarjouspyyntöasiakirjat saa pyytämällä yhteyshenkilöltä tai mauri.hahkioniemi@jkl.fi Projektipäällikön tulee olla maisema-arkkitehti.
Hankintayksikkö pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Hankintayksiköllä on oikeus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat ja myöhässä saapuneet tarjoukset.

Hankinta-asiakirjat ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan pääsääntöisesti julkisia. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjouksesta sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, on tarjoajan ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. Hankintayksikkö harkitsee, ovatko liike- ja ammattisalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä.
Kysymykset ja vastaukset
Kysymysten jättöaikaTarjoajat voivat esittää hankintaan liittyviä tarkentavia kysymyksiä 8.8.2018 klo 16:00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen mauri.hahkioniemi@jkl.fi, sähköpostiin tunnus "Keskustan laatuaapinen". Ainoastaan sähköpostitse ja määräaikaan mennessä esitettyihin kysymyksiin vastataan.
Kysymysten jättöosoite ja lisätiedotmauri.hahkioniemi@jkl.fi, sähköpostiin tunnus "Keskustan laatuaapinen"
VastauksetKysymyksiin vastataan viimeistään 15.8.2018 klo 16:00. Kaikki esitetyt kysymykset ja niihin annettavat vastaukset annetaan sähköpostitse tiedoksi kaikille kysymyksiä esittäneille sekä erikseen pyydettäessä muille kiinnostuneille. Mikäli tarjouspyyntöön tehdään kysymysten johdosta muutoksia, julkaistaan päivitetty tarjouspyyntö pienhankintakanavassa kysymyksiin vastaamisen yhteydessä.
Liitteet
Asiasanat
Tarjouspyyntö lisätty26.6.2018 klo 11:04

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje